Хаплогрупа


Хаплогрупата е понятие на популационната генетика. Различава се хаплогрупа на ДНК на Y хромозомата така и хаплогрупа на митохондриалната ДНК.

Налице са били много прародители, но не всички от тях имат наследници след населението на земята в днешния ден. Нe всички мъже прародители са оставили мъжко поколение по непрекъсната мъжка линия, както и не всички жени прародители са оставили женско поколение по непрекъсната женска линия.

По непрекъсната мъжка или митохондриална (на жаргон женска) линия само определен ограничен брой прародители са оставили поколение съответно от тяхната хаплогрупа. Различния пол в поколенията и липсата на потомство от същия пол като родителя води до загуба на съответната линия в семейството, с течение на времето и в населението на дадена територия. Например мъжката линия на баща ми е загубена в моето семейство, защото той има само дъщеря, но благодарение на брат на дядо ми, който има потомство само момчета, линията се пренася през три поколения до син на втори братовчед. Ако този син има само момичета мъжката линия в срез близките ми роднини ще се загуби. Тя може да е продължена сред далечни роднини, които не познавам, а може и да е загубена. Същото се случва и с митохондриална линия, ако една жената има само деца момчета, нейните сестри също имат само момчета и т.н.

В зависимост от пола на поколението се осигурява или не предаването на хаплогрупата. С изминаване на времето определени хаплогрупи се губят, поради липса на поколение от същия пол, което да я предаде по-нататък или липса на поколение изобщо. Всяка „загива“ по различно време. Този процес се нарича генетичен дрифт.

В популационната генетика е прието, че всички мъже на земята могат да бъдат проследени по непрекъсната мъжка линия предавана от баща на син един индивид, що се отнася до Y хромозомната ДНК, както и че всички живи жени на земята могат да бъдат проследени по непрекъсната женска линия за митохондриалната ДНК до един женски индивид. С натрупването на все повече и повече изследвания, времето се отмества и се правят нови предположения кога може да е живял този индивид. Длъжна съм да направя уговорката че митохондриалната Ева и Y хромозомния Адам не са били мъж и жена (в смисъла на съпруг и съпруга) и не са живели по едно и също време или в една и съща локация.

Изхождайки от еталона на Y хромозомния Адам и еталона митохондриалната Ева, наличието на различна стойност от еталона в определена позиция в съответна ДНК се счита за мутация, като тази мутация, при определени условия, определя нова група – нова хаплогрупа. Всички индивиди със съответната мутация се определят, че принадлежат към същата хаплогрупа.

С течение на времето в индивид от съответната хаплогрупа може да настъпи нова мутация в нова позиция и така да се създаде нова хаплогрупа, дъщерна на вече съществуващата. Този индивид се приема за основоположник на новото разклонение. Има различни научни методи за определяне броя поколения назад на настъпване на мутацията или времето до този индивид, който за първи път е носител на тази мутация.

Всяко разклонение на дървото е дефинирано от съответен набор от мутации. Мутациите се случват средностатистически през определен времеви интервал, има и външни фактори, които влияят върху този период – от типа възраст на мъжа при зачеване на детето, фактори на външната среда. Но по темата за развитие на дърветата ще пиша отделно.

За мен представлява интерес кои са хаплогрупите на траките, славяните, пра-българите? Доколко те са различни или сродни? В еднаква степен ли е разнообразието при мъжките и женските хаплогрупи? И въобще може ли да се говори за еднородност на групите в тези популации или тези популации са вече смесица от разни хаплогрупи?

Разнообразието на хаплогрупи може да се дължи на първоначалната структура на преселеното население или пък на миграционни потоци през съответната територия. Разнообразието в рамките на една супер хаплогрупа в определен регион, съпоставен с разнообразието на същата хаплогрупа в друг географски регион може да покаже посока на миграциите. Добър пример е мъжката хаплогрупа R1a.

Превес на една под-хаплогрупа, над останалите сочи към скорошна миграция на племе (народ) или наличието на един индивид, който се е преселил на това ново място и е дал начало на рода.

Ще споделя линкове към много карти. Едните ще посочват пътя на миграция на база на разпространение на клоновете на хаплогрупата, на други ще видите на съответната територия какъв процент от населението е от съответната хаплогрупа. Тези карти са предимно от сайта на Eupedia.

Съгласно официалната история българите смесица от траки, славяни, българи (понятието пра-българи е въведено от професор Златарски с цел по-лесното разграничаване на българите преди идването им на територията на днешна България и етноса, който след това се формира от заедно с траките и славяните) и всякакви други пришълци и преселници през Средновековието. А от каква генетична смесица (винаги трябва да ги разглеждаме в трите плоскости – автозомна, Y-хромозомна, митохондриална) са самите траки, славяни и българи? В значителна степен малко след края на последната ледникова епоха е започнало активното смесване на популациите след напускане на анклавите и завземане на териториите освободени от ледниците, така, че докато настъпи времето, в което вече се срещат писмени източници, хаплогрупите са добре смесени в отделните популации, живели на кръстопътя на миграциите.

Чрез популационната генетика  (не само от българските учени. Латвия имат много силна школа) се правят опити да се идентифицира кои са хаплогрупите типични за траките, южните славяни, пра-българите в контекста на заселването на Европа. В частност има и значителен брой ентусиасти, които си задават и провокативни въпроси (в противоречие на твърденията на официалната наука):  Дали славяните изцяло са изместили траките? Имат ли връзка пра-българите с тюрките (въобще) или по-скоро с иранците? (достатъчно основателно ли е езикът да бъде определящ за етноса – свидетели сме на много народи, които подменят родния си език с друг било то в Африка, или Америка).

А може ли пра-българите да са траки, тази част, които за „известно време“ са напуснали земите и след време са се върнали обратно? Дали българите са скити или сармати? Или пък кимериици?

Ако професор Златарски не беше въвел това разединяващо понятие?

Славянските племена – всяко от тях е било със свое име, било е ясно разграничимо от останалите. Източниците от античността ги определят по имено на племето, чак в труда на Марво Орбини през 1601г и преведена по заповед на Петър I през 1722 г. се появява обобщаващото славяни и след което започва да се налага славянската общност . Не искам да влизам в дискусия дали целенасочено византийците са посочвали българите като пришълци, с цел подкопаване на правата им върху територията, дали българите са втора ръка славяни и т.н. 

Доколко след 500 години турско робство има смесване между българи и турци – какви са типичните хаплогрупи за турците и за българите?

Популационната генетика може да се опита да даде отговор на поне някои от тях.

Може да се похвалим с първите данни от много на брой, но много плитко изследвани проби, в двете публикации от голямото българско изследване. Очаква се, популационната генетика да в известна степен да пренапише историята.

Y-Chromosome Diversity in Modern Bulgarians: New Clues about Their Ancestry

Bulgarians vs the other European populations: a mitochondrial DNA perspective за съжаление платена публикация

Не трябва да абсолютизираме хаплогрупите. Те са само една малка част от нашия геном. Много по-важна на индивидуално ниво е автозомната ДНК. Най-добре е да се разглеждат във съвкупност и автозомни и хаплогрупни резултати. Носител на типично азиатска мъжка хаплогрупа може да е с типични европейски автозомни резултати, което означава, че прародителят, носител на азиатската мъжка група и азиатските автозомни гени е много назад във времето. Азиатските автозомни гени с всяко поколение са измествани от гените на другите прародители с евпорейски произход, докато напълно изчезнат. С всяко поколение те ще намаляват с 50%, освен ако и другият родител не е носител на автозомни гени от азиатски тип. Автозомните резултати имат ограничение в своя времеви хоризонт за откриване на генеалогични роднини, които да поставим в своето родословно дърво. При съвпаденци по хаплогрупи хоризонтът е изтеглен много назад, но за това са необходими специализираните тестове на митохондриалната или Y-хромозмона ДНК.

Изследвайки себе си първоначално получих информация за моята митохондриална ДНК. Запитах се каква ли е митохондриалната на баща ми, а на дядо ми? Каква е Y- хромозомата баща ми, а на бащата на майка ми? Постепенно започнах да събирам проби от различни роднини, като целта ми е да събера информация за максимална часто то родовете. Съблюдавайки правилата на предаване на
Y- хромозомата и на митохондриалната ДНК, чрез тестване на братовчеди, които са по непрекъсната мъжка или женска линия може да се направи заключение каква е била хаплогрупата на прародителя.

След дълги години упорито търсене на подходящите роднини и мотивация да дадат проба съм открила от страна на майка ми 3 митохондриални и една Y- хромозомна хаплогрупа, а от страна на баща ми – 7 хаплогупи – 5 Y- хромозомни и 2 митохондриални.

А колкото до това какви хаплогрупи се срещат сред българите според цитираните по-горе изследвания – ще отделя специално внимание в отделна тема.

Обратно към началото на страницата