Адмикс или какви гени нося?


Съдържание


22 чифта автозомни хромозоми

Както по напред споменах изследване на Y-хромозома, която не подлежи на рекомбиниране, защото е самотна при лице от мъжки пол, изследване на митохондриалната ДНК, която е извън ядрото на клетката. Но какво става с чифтовете хромозоми, които определят как изглеждаме, дали сме с мускули за спортист или мозък, който по-добре се изразява с музика, отколкото с думи. Да, има и тест за тези 22 чифта хромозоми, като се абстрахираме от Y и X хромозомата.
Автозомната ДНК е тази ДНК, която се съдържа в 22 двойки хромозоми и наследяваме по равно от майката и бащата. Половите хромозоми за 23тия чифт.

Автозомната ДНК следва съвсем други принципи на рекомбиниране и предаване от родител на дете – затова само еднояйчните близнаци са идентични, докато има съществена разлика между двама братя, две сестри или брат и сестра. Дори ако два еднояйчни братя се омъжат за две еднояйчни сестри децата на двете двойки ще са различни. В отделна книжка влизам в подробности за рекомбинирането на ДНК при 22те чифта хромозоми.

Тестът на FTDNA, който изследва тези 22 чифта хромозоми и X-хромозомата е Family Finder. С него се прочитат близо милион позиции – снипове – предварително зададени в определени гени. Самата логика защо и кои снипове се избират не ми е позната, но целта е да не се изследват позиции, които са прекалено произволни, а да се търсят такива при които има определена логика на снипа и стойността на този снип има ефект върху работата на самия ген. Избягва се тестването на снипове, които дефинират болести.

В резултат на теста може да се откриват роднини до 6 поколения назад. Фирмата извършва сравнение на резултатите на тествания индивид с всички други индивиди и открива СЪВПАДЕНЦИ. Повече информация какви са критериите да се отбележи съвпадане в допълнителна книжка.

Резултати от теста позволяват да се направят изводи за ДНК смесицата на индивида – колко и къде по хромозомите притежава характерна ДНК за определена раса или народностна група – например за бедуини, за араби, за ескимоси и т.н. Анализът е доста субективен, защото е важна рефентната група. Как да се определи коя да бъде референтната група? Например определен снип или група от снипове се среща над 85% в изследваното население, например шотландци; отивайки на изток и юг през французи и българи процента намалява за сметка на други снипове или група от снипове. И обратно тръгвайки от афганистанците регистрират се други снипове, които са преобладаващи, които отслабват движейки се на запад. После когато българин се изследва, неговите стойности на сниповете ще се сравнят с англичаните и афганистанците, като ще се изчисли колко от стойностите му са типични за англичаните и колко за афганистанците. Това е много опростен пример. В реалност това са оповестените от FTDNA референтни популации на уеб адрес:

https://www.familytreedna.com/learn/autosomal-ancestry/ethnic-origins/reference-populations-used/

Превела съм само част от тях.

Обратно към съдържание


Admixture (Адмикс)

На английски съществува терминът – ADMIXTURE – буквален превод – ПРИМЕС.  Той се използва да обозначи съставните популации на един индивид, на база типичните гени за определена популация. Не съм запозната какъв термин се използва на български, за това с готовност бих използвала адмикс.

Извадка от списъкът с референтни популации на FTDNA за Population Finder

Първия модел- калкулатор на FTDNA за установяване на адмикс се казваше Population finder, разработен от доктор J Douglas McDonald, от Университета в Илинойс. След първите резултати използвах възможността за индивидуален анализ и му писах – януари 2013. Тогава калкулаторите бяха малко на брой, а и претърпяха съществено развитие от тогава и станаха и по-сложни. В тази страница ще споделя как анализът се променя според развитието на калкулаторите.

Виждате, че в 2013г. все още няма референтна популация българи. Въпреки това калкулаторът дава много добра оценка за смесицата и близостта с други народи, например румънците.

Много често тези референтни популации са изследвани за целите на научни публикации, с внимателно подбрана и целяща статистически представителност извадка. Счита се, че извадка под 700 лица не е достатъчно представителна. Научните изследвания са насочени и към затворени общности, които са се запазили с относително нисък и незначителен външен примес. Някои от срещаните по-горе са именно такива:

Българите средностатистически са носители на 70% европейски гени и 30% близко източни гени (по този калкулатор). Това не са турски гени, а гени от неолита.

В един момент се шегувах, че аз като ¼ арменка съм с повече близко източни гени от помаците. Когато говорим за близко източни гени не чувайте равенство с турци. Арменците са с 100% близкоизточни гени. За новаците в генетиката е много стряскащо да видят резултат с „Близък Изток“. Не се страхувайте. И не търсете веднага обяснение ако имате 20% близък изток от коя баба идва. Помислете – ако всеки от бабите и дядовците ви е 80-20, много голяма вероятност и вие да сте 80-20. Т.е. 20% не идват от точно определен прародител, не се натрупват, а са гени циркулиращи в една популация и. Ако направите анализ на ниво хромозома може да видите къде точно са разпределени тези 20%, а ако имате тествани роднини след много играчка може приблизително да разберете от кой прародител в коя хромозома сте наследили отделните сегменти. Но отделеното време не си струва приблизителния резултат.

Анализ на 4 проби от Douglas McDonald

Отговорът за сестрата на майка ми:

260270-autosomal-o-results.csv
Most likely fit is 100% Romania (Southeast Europe)
which is 100% total Europe
The location error = 0.004716 with 1 group
 
The following are possible populations,
most likely at the top:
 
The following are possible population sets and their fractions,
most likely at the top
Romania= 1.000
 
Which is close enough to Bulgaria. The spots on the map are
off from Romania in the wrong direction, but overall are WELL
within the normal error range.

Какво всъщност дава калкулаторът – първоначално адмикс по континенти / суб континенти, след това се опитва да разбие континента на популации. При леля ми се показва 100% една популация. При по-сложен адмикс при превес на една популация започва да търси най-добро съвпадение за втората или трета популация. Най-вероятната комбинация е най-отгоре.

Отговорът за пробата на съпруга ми:

This one (n112116) in fact tests quite well as plain, Romanian, which should
be close to Bulgarian. But the computer
says 
 
N112116-autosomal-o-results.csv
Most likely fit is 52.6% (+- 10.0%) Europe (all Southern Europe)
and 33.2% (+- 8.5%) Europe (various subcontinents)
which is 85.8% total Europe
and 14.2% (+- 4.7%) Mideast (various subcontinents)
 
The following are possible population sets and their fractions,
most likely at the top
 Tuscan= 0.550 Lithuani= 0.307 Armenian= 0.144 or
 Tuscan= 0.597 Lithuani= 0.285 Georgian= 0.118 or
 Tuscan= 0.584 Lithuani= 0.280 Turkish= 0.135 or
 Tuscan= 0.507 Belorus= 0.358 Armenian= 0.135 or
 Tuscan= 0.285 Hungary= 0.573 Armenian= 0.142 or
 Tuscan= 0.623 Lithuani= 0.259  Adygei= 0.118 or
 Tuscan= 0.624 Lithuani= 0.279 Iranian= 0.097 or
 Tuscan= 0.524 Lithuani= 0.333  Druze= 0.143 or
 Tuscan= 0.552 Belorus= 0.335 Georgian= 0.114 or
 Tuscan= 0.412 Lithuani= 0.310  Jewish= 0.278
 
apparently due to the small change in position of the spot on the scatter plot.
The spot on the map is very near where the other Bulgarians are, and
those spots are what matter.

Отговорът за пробата на баща ми, който е 50% българин – 50% арменец:

 N112135-autosomal-o-results.csv
Most likely fit is 44.6% (+- 6.0%) Europe (all Southeast Europe)
and 55.4% (+- 6.0%) Mideast (all Caucasus Area)

The following are possible population sets and their fractions,
most likely at the top
Romania= 0.506 Armenian= 0.494 or
Hungary= 0.385 Armenian= 0.615

which, given my comparison populations, is exactkly what I expect
from Bulgarian-Armenian.

И накрая отговорът за мен самата – 75% българка – 25% арменка:

N101178-autosomal-o-results.csv
Most likely fit is 73.7% (+- 9.5%) Europe (all Southeast Europe)
and 26.3% (+- 9.5%) Mideast (various subcontinents)
 
The following are possible population sets and their fractions,
most likely at the top
Romania= 0.802 Armenian= 0.198 or
Romania= 0.831  Druze= 0.169 or
Romania= 0.770 Cypriot= 0.230 or
Romania= 0.721  Jewish= 0.279 or
Hungary= 0.563 Cypriot= 0.437
 
again, exactly as expected.

Макар и референтните популации са малко в този калкулатор, резултатите са ясно говорещи. Ясно се отличава резултата на леля ми и на съпруга ми като българи от този на баща ми и моя. Вмъквайки все повече референтни популации не дава повече информация. Ако сега в 2019 калкулаторът подаде резултат 89% българин, то това ще донесе ли повече информация? При старите калкулатори беше по-ясна връзката с кои популации сме близки и можеха да се правят някакви предположение за миграционни потоци. По-долу ще ви покажа за как за едни и същи китове изчислението за адмикс се променя при различни референтни популации.


Адмикс според Population Finder (FTDNA)

Калкулаторът Population Finder го заварих през 2011г., когато прехвърлих резултатите на три кита от Geno1.0 и просъществува до септември 2014, когато беше заместен от My Origins.

IDKnown AdmixContinent (Subcontinent)PopulationPercentageMargin of ErrorContinent (Subcontinent)2Population2Percentage2Margin of Error2
11/4 ArmenianEuropeFrench, Orcadian, Romanian54.99%±14.09%Middle East (Jewish)Jewish45.01%±14.09%
2Europe (Southern European)Tuscan62.67%±25.81%EuropeFinnish, Romanian, Russian37.33%±25.81%
31/2 ArmenianEuropeOrcadian, Romanian, Spanish, Tuscan, French, Basque28.38%±19.78%Middle EastAdygei, Bedouin South, Druze, Iranian, Jewish71.62%±19.78%
4EuropeFrench, Orcadian, Romanian, Spanish84.79%±16.71%Middle EastPalestinian, Jewish, Mozabite, Adygei, Bedouin, Bedouin South, Druze15.21%±16.71%
5EuropeBasque, Finnish, French, Romanian, Russian, Sardinian, Spanish, Tuscan100%±0.01%
6EuropeFinnish, Romanian, Spanish67.9%±19.22%Middle EastIranian, Jewish, Adygei32.1%±19.22%
7EuropeFrench, Orcadian, Romanian, Tuscan66.17%±18.27%Middle EastIranian, Jewish, Adygei, Druze33.83%±18.27%
81/2 ArmenianEurope (Southern European)Tuscan60.54%±0.01%Middle East (Iranian)Iranian39.46%±0.01%
9EuropeBasque, French, Orcadian, Romanian, Spanish73.12%±14.39%Middle EastPalestinian, Iranian, Jewish, Bedouin, Druze, Adygei26.88%±14.39%
10Europe (Western European)Orcadian61.81%±7.73%Middle EastDruze, Jewish38.19%±7.73%
111/2 ArmenianEurope (Southern European)Tuscan72.42%±0.01%Middle East (Iranian)Iranian27.58%±0.00%
12Europe (Western European)French, Orcadian, Spanish64.03%±13.16%Middle EastIranian, Jewish, Adygei35.97%±13.16%
13EuropeTuscan100%±0.01%
14EuropeBasque, French, Romanian70.2%±14.46%Middle EastAdygei, Iranian29.8%±14.46%
15Europe (Western European)French, Orcadian70.58%±8.89%Middle EastPalestinian, Iranian, Jewish, Druze29.42%±8.89%
16EuropeFrench, Orcadian, Romanian, Spanish61.7%±14.42%Middle EastIranian, Jewish, Druze38.3%±14.42%
17EuropeNorth Mediterranian Basin 7%, North Circumpolar 3%10%Middle EastAnatolia and Caucasus91%
18Middle EastAnatolia and Caucasus100%
19EuropeFrench, Orcadian, Romanian, Spanish82.56%±16.82%Middle EastPalestinian, Jewish, Mozabite, Adygei, Bedouin, Bedouin South, Druze17.44%±16.82%
20EuropeFinnish, French, Orcadian, Romanian, Spanish77.28%±20.08%Middle EastPalestinian, Adygei, Bedouin, Druze, Iranian, Jewish, Mozabite22.72%±20.08%

Обратно към съдържание


Адмикс според My Origins преди 2017 (FTDNA)

С изминаване на времето нарастна и броя на моите китове. В таблицата по-долу освен първоначалните 20 кита има още 16. Адмикса е изчислен според My Origins калкулатор, с разширени референтни популации. Това е версията от преди 2017г.


IDПроизходЕвропа общоИзточна ЕвропаЮжна ЕвропаЗападна и Централна ЕвропаФинландия и Северен СибирСканди
навия
Британски островиБлизък Изток общоМала АзияИзточен Близък ИзтокСеверна АфрикаЕврейска ДиаспораИзточна АзияЦентрална / Южна АзияОбщ процент
11/4 арменски произход57%31%16%--10%-45.01%42%----99%
2българин, с баба и дядо по майка от региона на Солун75%32%33%10%---25%25%----100%
31/2 арменски произход35%21%-14%---66%63%3%---101%
4българка72%38%19%13%2%--28%27%1%---100%
5българин77%38%36%--3%-23%23%----100%
6българин64%49%4%11%---28%28%--8%-100%
7българин, двамата родители родени в региона на Солун70%29%41%----30%30%----100%
81/2 арменски произход40%15%25%----58%58%---2%100%
9българин68%24%19%13%3%9%-32%30%-2%--100%
10българка82%43%26%13%---18%10%8%---100%
111/2 арменски произход45%10%23%12%---55%55%----100%
12българка83%43%40%----17%15%-2%--100%
13българин от Албания74%10%64%----27%25%2%---101%
14българин72%40%13%19%---27%27%----99%
15българин72%42%24%-6%--29%29%----101%
16българин70%35%24%11%---30%30%----100%
17арменец0%------100%100%----100%
18българин74%37%27%10%---26%19%7%---100%
19българка77%31%31%15%---22%14%7%1%--99%
20арменец5%5%95%95%100%
21българка78%32%46%22%18%4%100%
22българка74%40%34%19%19%5%1%99%
23пълен арменец10%-7%-3%--91%91%----101%
24българин баща от региона на Струга77%40%21%---16%23%23%----100%
25арменец0%100%98%2%100%
26българин80%45%35%20%20%100%
271/2 арменски произход39%6%18%15%56%56%6%101%
28българка83%47%23%13%18%6%12%101%
29българка74%27%42%5%26%24%2%100%
30българка78%20%54%4%22%13%9%100%
31българка75%57%18%25%23%2%100%
32българка62%44%11%7%32%24%8%6%100%
33българин71%38%31%--2%-29%29%-----100%
34българка75%39%36%----22%22%-1%3%101%
35българка72%46%26%28%28%100%
36българин80%40%40%14%14%5%99%

В последствие научните публикации въведоха следните понятия за автозомен компонент:

 • ANE – ancient North Eurasians (ANE)
 • WHG – western hunter-gatherers (WHG).
 • EHG – eastern hunter-gatherers (EHG)
 • EF – early farmers (EF)
 • EEF – early european farmers (EF)
 • CHG – Caucasus hunter-gatherers (CHG)
 • Ancestral North Indians (ANI)
 • Ancestral South Indians (ASI)

Ето и този поглед към пробите по-горе:


IDПроизходMetal Age InvadersHunter-GatherersEarly FarmersNon-European
11/4 арменски произход21%53%26%0%
2българин, с баба и дядо по майка от региона на Солун18%52%30%0%
31/2 арменски произход28%56%16%0%
4българка19%52%29%0%
5българин17%52%31%0%
6българин18%53%28%0%
7българин, двамата родители родени в региона на Солун17%56%26%0%
81/2 арменски произход28%58%14%0%
9българин20%51%29%0%
10българка15%52%33%0%
111/2 арменски произход25%58%17%0%
12българка17%51%31%0%
13българин от Албания20%59%22%0%
14българин20%49%31%0%
15българин16%50%34%0%
16българин17%54%29%0%
17арменец38%62%0%0%
18българин20%50%30%0%
19българка19%52%30%0%
20арменец37%63%0%0%
21българка19%53%28%0%
22българка17%54%29%0%
23пълен арменец37%58%5%0%
24българин баща от региона на Струга19%50%31%0%
25арменец37%63%0%0%
26българин20%50%29%0%
271/2 арменски произход29%57%14%0%
28българка16%51%34%0%
29българка19%53%28%0%
30българка19%53%29%0%
31българка18%48%34%0%
32българка19%52%29%0%
33българин18%54%28%0%
34българка17%52%31%0%
35българка19%53%28%0%
36българин17%52%31%0%
3812.5% арменски произход21%53%26%0%

На първата страница съм поставила картинка точно с тези данни за моята проба.

Ако разгледаме по-подробно данните – всички проби имат Hunter-gatherer компонент с изключение на 3 проби – три арменски. При никой няма Hunter-gatherer по-висок от 34%. Делът на земеделчиците се движи между 48% и 63%, а другите два компонента Hunter-gatherers и Metal age invader се компенсират взаимно. Следното изречение от дефиницията за референтен клъстър Югоизточна Европа, дава ясен отговор на горните резултати:
This wave of migration consisted of Neolithic farmers from the Fertile Crescent and expanded primarily into southern Europe, incorporating small scattered European hunter-gatherer communities along their path.


Моята проба е под номер 1, на съпруга ми под номер 2, тази на баща ми под номер 3, а дъщеря ми под номер 37. Видимо през три поколения няма съществено изменение, защото и майка ми и съпруга ми са с подобни на моите и на баща ми компоненти. Най-същественото изменение е било между арменския ми дядо и баща ми, което отразява разликата между двамата родители.


IDПроизходMetal Age InvadersHunter-GatherersEarly FarmersNon-European
31/2 арменски произход28%56%16%0%
11/4 арменски произход21%53%26%0%
3712.5% арменски произход21%53%26%0%


Адмикс според My Origins след 2017 (FTDNA)

След 2017 отново настъпиха промени в референтните популации на калкулатора на FTDNA. https://www.familytreedna.com/learn/user-guide/family-finder-myftdna/myorigins-population-clusters/

Линк към страницата на методологията на калкулатора My Origins

Дефиниция на FTDNA за Southeast Europe

The Southeast Europe cluster consists of present day populations from the areas of Italy, Greece, and the western Balkan states from Bulgaria to Croatia. Present day populations in the Southeast Europe cluster show some of the highest rates of genetic relatedness to the second wave of migration into Europe roughly 11,000 years ago. This wave of migration consisted of Neolithic farmers from the Fertile Crescent and expanded primarily into southern Europe, incorporating small scattered European hunter-gatherer communities along their path.

The island of Sardinia, having early evidence of post-glacial hunter-gatherer inhabitants, was not permanently settled until this migration of Neolithic farmers from the fertile crescent populated it roughly 8,000–7,000 years ago. Although a key position in early Mediterranean trade routes, the populations of Sardinia remained relatively isolated genetically and today, represent a particularly unique connection to Southeast European Neolithic ancestry.

Populations within the Italian peninsula and the Greek and Balkan states, however, display more genetic diversity having experienced waves of migration and the rise and fall of numerous civilizations. The ancient populations on the Italian peninsula generally consisted of the Greek colonies in the south, Etruscan cities in west-central Italy and north of Rome, and Italian groups, such as Samnites and the Umbrians, who inhabited Rome and central Italy. The western Balkan States mostly consisted of small kingdoms until the rise of Alexander the Great’s father Philip II of Macedon (present day Macedonia).

These early states had a wide influence as they were shaped by Alexander the Great’s campaigns, the Roman expansion, and migrations from Slavic tribes who were forced from the Carpathian Mountains by Germanic tribes in the 5th–6th centuries CE.

The Southeast Europe cluster is home to civilizations that many consider to have founded the principles of Western civilization and continue to influence modern politics, art, and architecture. Greek and Roman influence spans the western and southern regions of this cluster, while the influence of the Hellenistic world of Macedonia and Alexander the Great encompass the Western Balkan states.

Не съм доволна от начина по който са описани Балканите и това, че не споменават траките. Не съм тракедонист, но тоталното им изпускане ме дразни.


Референтни популации в My Origins след 2018


1234
ArmenianGermanKuwaitiPortuguese
AshkenaziGreekLithuanianPunjabi
AustrianGuatemalanMasaiSardinian
BedouinGujaratiMayaSaudi
BritishHungarianMbutiScottish
BulgarianIndianMoroccanSephardic
ChukchiIrishMozabiteSpanish
CzechItalianNganassanSri Lankan
Dai ChineseJapaneseNorwegianSurui
DruzeJordanianPalestinianSwedish
DutchKaritianaPapuanTurkish
EsanKinhPeruvianUkrainian
FinnishKoreanPimaYoruba
FrenchKoryakPolish

Виждате, че българите вече сме референтна популация, което и обяснява резултатите по-долу. Българите сме определени като част о кълстера на Юго-източна Европа, съответно и при адмикс анализа повечето проби вече са 100% Югоизточна Европа. Аз започнах като Европа 55% – Близък Изток 45%, почти същото бях и при My Origins преди 2017, за да съм в момента 100% Югоизточна Европа. От това, което през 2013г. доктор Douglas McDonald обмени с мен като информация и това, което виждам в My Origins след 2017, излиза, че Югоизточна Европа е точно тази част където се срещат и сливат Европа и Близкия Изток, от генетична гледна точка. Ако погледнем Югоизточна Европа тя е смесица почти 50/50 от Европа и Близкия Изток.


IDПроизходEuropeanSoutheast EuropeEast EuropeBritish IslesFinlandScandi naviaIberiaWest and Central EuropeMiddle EasternAsia MinorEast Middle EastNorth AfricaWest Middle EastJewish DiasporaAshkenaziSephardicEast Asian - SiberiaCentral /South AsianCentral /South Asian2Undetermined
11/4 арменски произход100%100%0%0%
2българин, с баба и дядо по майка от региона на Солун100%100%0%0%
31/2 арменски произход78%78%22%22%0%
4българка100%100%0%0%
5българин100%100%0%0%
6българин100%100%0%0%
7българин, двамата родители родени в региона на Солун89%78%8%3%6%6%4%4%1%
81/2 арменски произход48%25%23%<2%51%45%6%0%
9българин100%100%0%0%
10българка100%100%0%0%
111/2 арменски произход76%76%24%23%1%0%
12българка100%100%0%0%
13българин от Албания100%81%6%13%0%0%
14българин100%100%0%0%
15българин100%100%0%0%
16българин100%100%0%0%
17арменец0%100%100%0%
18българин100%100%0%0%
19българка100%100%0%0%
20арменец20%20%80%80%0%
21българка100%94%6%0%0%
22българка100%100%0%0%
23арменец7%3%4%<1%93%93%0%
24българин баща от региона на Струга86%39%47%0%<1%14%14%
25арменец0%<1%90%83%7%10%10%
26българин100%100%0%0%
271/2 арменски произход49%22%27%38%35%3%12%12%
28българка100%100%0%0%
29българка83%56%27%<2%14%14%<1%0%<2%
30българка87%67%12%<2%8%4%4%<1%7%7%<1%
31българка100%72%25%3%0%0%<1%
32българка100%100%0%0%
33българин100%100%0%0%
34българка86%47%35%4%14%14%<1%0%
35българка100%100%0%0%
36българин99%71%28%0%0%<1%
3712.5% арменски произход100%100%0%0%

Не е задължително брат и сестра, две сестри или двама братя да имат един и същи адмикс. Всяко от децата получава различни пропорции от 2те баби и 2мата дядовци, което означава, че е напълно в реда на нещата да имат и различен адмикс.

Обратно към съдържание


И последно – адмикс съгласно My Heritage

Тук разбивката е много по-детайлна. Част от българите излизат с гръцки примес. Това е удобен пример – ако в референтната база на My Heritage са се тествали гърци от тяхната административна част Македония и са посочили във въпросника, че бабите и дядовците им са гърци, а те са българи или помаци, то така компонент типичен за българското население влиза в базата данни като гръцки. После тествани българи ще излизат с гръцки компонент.

Претрупах ви с таблици, но целта беше да ви покажа, как един и същи човек сравняван в различни модели може да получи различен резултат. Анализът на адмиксовете зависи в голяма степен от референтните данни – променяйки базата се променя и резултата от сравнителния анализ, въпреки, че вашите гени сами по себе си не са се променили.


   11.11.1.11.1.21.1.31.21.2.11.2.21.2.31.2.41.31.3.11.3.21.3.31.3.41.3.51.422.12.22.2.12.1.22.33.3.13.244.14.2
IDПроизходTotalEurope TotalSubtotal - East EuropeBalkanEast EuropeanBalticSubtotal - South Europe GreekIberianSardinianItalianSubtotal - North and West EuropeFinnishScandinavianIrish, Scottish, and WelshNorth and West EuropeanEnglishAshkenazi JewishAsia - TotalCentral AsianSubtotal - West AsiaWest AsianMizrahi Jewish - Iranian/IraqiSouth AsiaMiddle East -TotalMiddle EasternYemenite JewishAfrica - TotalNorth ArficaSephardic Jewish - North African
11/4 арменски произход100.0%81.1%59.0%55.4%-3.6%22.1%22.1%---0.0%------18.9%-18.9%18.9%--0.0%--0.0%--
2българин, с баба и дядо по майка от региона на Солун100.0%93.3%55.5%55.5%--31.2%21.5%9.7%--6.6%-3.5%-3.1%--6.7%-6.7%6.7%--0.0%--0.0%--
31/2 арменски произход100.0%72.6%12.9%9.0%2.6%1.3%59.7%59.7%---0.0%------22.7%-22.7%22.7%--4.7%4.7%-0.0%--
4българка100.0%95.4%50.1%31.9%18.2%-44.5%44.5%---0.8%0.8%-----4.6%-4.6%4.6%--0.0%--0.0%--
5българин100.0%100.0%63.1%63.1%--35.8%34.6%--1.2%0.0%-----1.1%0.0%-0.0%---0.0%--0.0%--
6българин100.0%94.9%87.1%87.1%--0.0%----0.0%-----7.8%0.0%-0.0%---5.1%5.1%-0.0%--
7българин, двамата родители родени в региона на Солун100.0%98.8%33.4%--33.4%49.6%35.6%--14.0%7.4%---7.4%-8.4%0.0%-0.0%---1.2%1.2%-0.0%--
81/2 арменски произход100.0%81.5%0.0%---79.3%79.3%---2.2%--2.2%---18.5%-17.2%2.7%14.5%1.3%0.0%--0.0%--
9българин100.0%100.0%56.6%53.0%3.6%-31.7%31.7%---7.4%5.0%2.4%---4.3%0.0%-0.0%---0.0%--0.0%--
10българка100.0%95.8%94.3%94.3%--0.0%----0.0%-----1.5%0.9%-0.9%0.9%--0.0%--3.3%3.3%-
111/2 арменски произход100.0%76.4%40.6%40.6%--35.8%35.8%---0.0%------15.0%-15.0%15.0%--8.6%8.6%-0.0%--
12българка100.0%100.0%59.3%56.8%-2.5%38.0%38.0%---2.7%2.7%-----0.0%-0.0%---0.0%--0.0%--
13българин от Албания100.0%100.0%2.8%2.8%--97.2%97.2%---0.0%------0.0%-0.0%---0.0%--0.0%--
15българин100.0%89.2%80.9%78.2%2.7%-0.0%----8.3%---8.3%--10.8%-10.8%10.8%--0.0%--0.0%--
16българин100.0%99.0%59.4%59.4%--38.9%38.9%---0.0%-----0.7%0.0%-0.0%---1.0%1.0%-0.0%--
17арменец100.0%17.0%0.0%---13.7%1.6%--12.1%0.0%-----3.3%63.8%-63.8%63.8%--12.1%12.1%-7.1%7.1%-
18българин100.0%100.0%83.2%83.2%--16.8%16.8%---0.0%------0.0%-0.0%---0.0%--0.0%--
19българка100.0%94.8%83.9%83.9%--6.7%-6.7%--2.0%---2.0%-2.2%5.2%-5.2%5.2%--0.0%--0.0%--
20арменец100.0%31.3%0.0%---31.3%31.3%---0.0%------48.5%-48.5%48.5%--8.8%8.8%-11.4%-11.4%
21българка100.0%100.0%41.1%6.4%34.7%-56.8%51.1%--5.7%0.0%-----2.1%0.0%-0.0%---0.0%--0.0%--
22българка100.0%86.9%70.6%64.1%6.5%-13.4%---13.4%1.1%---1.1%-1.8%11.4%-11.4%11.4%--1.7%1.7%-0.0%--
23арменец100.0%42.8%0.0%---42.8%35.9%--6.9%0.0%------49.5%-49.5%49.5%--7.7%7.7%-0.0%--
24българин баща от региона на Струга100.0%93.3%72.4%72.4%--13.5%13.5%---5.5%---5.5%-1.9%3.9%-3.9%3.9%--0.0%--2.8%2.8%-
25арменец100.0%17.1%0.0%---17.1%17.1%---0.0%------76.4%-76.4%76.4%--6.5%6.5%-0.0%--
26българин100.0%95.9%75.7%75.7%--10.7%-4.3%-6.4%9.5%---9.5%--2.8%-2.8%2.8%--0.0%--1.3%1.3%-
271/2 арменски произход100.0%86.9%0.0%---86.9%86.9%---0.0%------12.0%-11.1%11.1%-0.9%1.1%1.1%-0.0%--
28българка100.0%100.0%78.5%78.5%--21.5%7.6%7.5%-6.4%0.0%------0.0%-0.0%---0.0%--0.0%--
29българка100.0%91.2%60.2%60.2%--31.0%12.2%11.9%-6.9%0.0%------6.8%-6.8%6.8%--2.0%2.0%-0.0%--
30българка100.0%96.1%54.0%36.6%17.4%-39.8%39.8%---2.3%--2.3%---0.0%-0.0%---2.7%2.7%-1.2%1.2%-
31българка100.0%92.4%90.8%73.2%17.6%-0.0%----0.0%-----1.6%7.6%-7.6%7.6%--0.0%--0.0%--
32българка100.0%87.1%72.7%72.7%--11.2%--11.2%-0.0%-----3.2%3.3%-0.0%--3.3%0.0%--9.6%9.6%-
33българин100.0%96.5%54.0%54.0%--24.0%24.0%---12.9%--9.0%3.9%-5.6%3.5%-3.5%3.5%--0.0%--0.0%--
34българка100.0%97.1%62.7%59.3%3.4%-18.4%17.0%--1.4%16.0%---16.0%--2.9%-2.9%2.9%--0.0%--0.0%--
35българка100.0%98.6%67.0%64.9%2.1%-28.5%28.5%---0.0%-----3.1%0.0%-0.0%---0.0%--1.4%1.4%-
36българин100.0%100.0%71.2%71.2%--25.4%25.4%---0.0%-----3.4%0.0%-0.0%---0.0%--0.0%--
3712.5% арменски произход100.0%80.1%67.7%67.7%--6.4%6.4%---6.0%-2.3%-3.7%--15.9%-15.9%15.9%--0.0%--4.0%4.0%-

Обратно към съдържание