• ¡Welcome to Square Theme!
  • This news are in header template.
  • Please ignore this message.
Здравейте гост! Вход Регистрация


Рейтинг:
  • 4 Гласа - 3.75 Средно
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Най-стария Хомосапиенс в Европа е от пещерата Бачо Киро
#11
(05-12-2020, 10:08 AM)dilow Писа:
(05-12-2020, 04:01 AM)genefan Писа:
Излчзла е нова статия в Нейчър, която доказва с радиовъглероден анализ, че костите на ранен Хомо сапиенс от пещерата Бачо Киро са на до 46000 години. Това са най-ранните анализирани останки в Европа. Направен е и ДНК анализ, но само на мтДНК. Повечето ранни останки нямат съвременен аналог, но са причислени към парагрупи M,N и R. Един по-късен образец отпреди  30х.г. е U8, намиран и в други палеолитни останки. Интересното е, че някои от тези хаплогрупи се родеят с кости намерени в Сибир и пр. а не съвременни европейци. Значи, те са някакви измрели клони, на който ние не сме наследници. Така че автохтонизъм от палеолита у нас няма как да се докаже. 

Initial Upper Palaeolithic Homo sapiens from Bacho Kiro Cave, Bulgaria
Jean-Jacques Hublin, Nikolay Sirakov, Vera Aldeias, Shara Bailey, Edouard Bard, Vincent Delvigne, Elena Endarova, Yoann Fagault, Helen Fewlass, Mateja Hajdinjak, Bernd Kromer, Ivaylo Krumov, João Marreiros, Naomi L. Martisius, Lindsey Paskulin, Virginie Sinet-Mathiot, Matthias Meyer, Svante Pääbo, Vasil Popov, Zeljko Rezek, Svoboda Sirakova, Matthew M. Skinner, Geoff M. Smith, Rosen Spasov, Sahra Talamo, Thibaut Tuna, Lukas Wacker, Frido Welker, Arndt Wilcke, Nikolay Zahariev, Shannon P. McPherron & Tsenka Tsanova

Abstract
The Middle to Upper Palaeolithic transition in Europe witnessed the replacement and partial absorption of local Neanderthal populations by Homo sapiens populations of African origin. However, this process probably varied across regions and its details remain largely unknown. In particular, the duration of chronological overlap between the two groups is much debated, as are the implications of this overlap for the nature of the biological and cultural interactions between Neanderthals and H. sapiens. Here we report the discovery and direct dating of human remains found in association with Initial Upper Palaeolithic artefacts, from excavations at Bacho Kiro Cave (Bulgaria). Morphological analysis of a tooth and mitochondrial DNA from several hominin bone fragments, identified through proteomic screening, assign these finds to H. sapiens and link the expansion of Initial Upper Palaeolithic technologies with the spread of H. sapiens into the mid-latitudes of Eurasia before 45 thousand years ago. The excavations yielded a wealth of bone artefacts, including pendants manufactured from cave bear teeth that are reminiscent of those later produced by the last Neanderthals of western Europe. These finds are consistent with models based on the arrival of multiple waves of H. sapiens into Europe coming into contact with declining Neanderthal populations.


A 14C chronology for the Middle to Upper Palaeolithic transition at Bacho Kiro Cave, Bulgaria
Helen Fewlass, Sahra Talamo, Lukas Wacker, Bernd Kromer, Thibaut Tuna, Yoann Fagault, Edouard Bard, Shannon P. McPherron, Vera Aldeias, Raquel Maria, Naomi L. Martisius, Lindsay Paskulin, Zeljko Rezek, Virginie Sinet-Mathiot, Svoboda Sirakova, Geoffrey M. Smith, Rosen Spasov, Frido Welker, Nikolay Sirakov, Tsenka Tsanova & Jean-Jacques Hublin

Abstract
The stratigraphy at Bacho Kiro Cave, Bulgaria, spans the Middle to Upper Palaeolithic transition, including an Initial Upper Palaeolithic (IUP) assemblage argued to represent the earliest arrival of Upper Palaeolithic Homo sapiens in Europe. We applied the latest techniques in 14C dating to an extensive dataset of newly excavated animal and human bones to produce a robust, high-precision radiocarbon chronology for the site. At the base of the stratigraphy, the Middle Palaeolithic (MP) occupation dates to >51,000 yr BP. A chronological gap of over 3,000 years separates the MP occupation from the occupation of the cave by H. sapiens, which extends to 34,000 cal BP. The extensive IUP assemblage, now associated with directly dated H. sapiens fossils at this site, securely dates to 45,820–43,650 cal BP (95.4% probability), probably beginning from 46,940 cal BP Статията е платена, но тези фигури са от допълнителната информация.

The reconstructed mtDNAs of Bacho Kiro Cave specimens were aligned to 54 present-day

humans, 12 ancient H. sapiens (SI Tab. 9), 22 Neanderthals, four Denisovans, one Sima de los

Huesos individual and a chimpanzee to determine to which hominin group they belong. All of the

six Bacho Kiro Cave mitochondrial genomes fall within the variation of H. sapiens. The

haplogroups of the reconstructed mtDNAs were identified using HaploGrep and the Phylotree

database (build 17). Bacho Kiro Cave molar (F6-620) and specimen AA7-738 carry the

substitutions that define the M haplogroup with 0.98 posterior support (73G, 263G, 489C, 750G,

1438G, 2706G, 4769G, 7028T, 8701G, 8860G, 9540C, 10398G, 10400T, 10873C, 11719A,

12705T, 14766T, 14783C, 15043A, 15301A, 15326G, 16223T), along with two substitutions

(4730T and 5315G) not seen in any present-day human population. The specimens BB7-240 and

CC7-335 carry the substitutions characteristic of the N haplogroup (73G, 263G, 750G, 1438G,

2706G, 4769G, 7028T, 8860G, 9456G, 11719A, 12705T, 14766T, 15326G, 16223T) with 0.93 and

0.92 posterior support, respectively. Both of them share two mutations (4113A, 8155A) not

detected in any present-day human population along with one specific mutation for each of them

(194T in BB7-240 and 14790G in CC7-335) and fall basal to the other individuals of the

macrohaplogroup N, with the smallest number of differences to Oase1. Specimen CC7-2289

carries the substitutions defining the R haplogroup (73G, 263G, 750G, 1438G, 2706G, 4769G,

7028T, 8860G, 11719A, 14766T, 15326G) with no private mutations and no additional

substitutions that define sub-clades of haplogroup R, suggesting a relationship to the mtDNA

ancestral to present-day haplogroup R. The mitochondrial genome of the specimen BK-1653

belongs to haplogroup U8, commonly found in other Upper Palaeolithic humans in Europe,
and shows the smallest number of differences to the mtDNA genome of Kostenki 14.

[Снимка: 41586_2020_2259_Tab2_ESM.jpg]

[Снимка: 41586_2020_2259_Fig11_ESM.jpg?as=webp]
Вижда се, че по-старите разклинения са все от Африка, така че произхода и посоката на миграция към Балканите е ясна. По-татъшната миграция също е ясна, към централна, източна и северна Европа, а след напредване на ледовете от към северозапад принудителната миграция е била на изток към Сибир и след това пръскане из целия незает от ледовете свят, включително до Америка, Австралия и Андаманските острови в Индийския океан. След края на ледниковата епоха презаселването с нови хора е станало от други популации в Анадола, Кавказ, южен Урал. Съвременните българи носим автохтонна жилка от след ледниковото палеолитно население, на Европа, но не и на Балканите, от неолитното население на Европа, но пак не на Балканите, от бронзовото население дошло на Балканите от централна Европа, Анадола и Степите, на желязното южноиндоевропейско население, формирало се от горните три на Балканите, плюс прииждащете от север около балтииско население. Те това ни е автохтонноста до ранно Средновековие, когато пак от север прииждат новодошляците готи, хуни, скити, славяни, авари, маджари, печенеги, кумани, нормански наемници, латински рицари, от юг павликяни от Анадола и Армения, селджукски и османски турци, от запад саски рудари, венецианци и генуезци, черни арапи от Арабия, цигани от Индия и негри от Судан. Остатъци от тоя богат и разнообразен късно балкански генофонд формират генофонда на съвременните българи след двата политически и биопсихосоциални геноцида в средата на 14 век и в края на 18/началото на 19 век.

Дали сме от Европа или конкретно Балканите няма разлика, географски погледнато Балканите са също Европа,
а и  Европа като название на местност се появява за първи път на Балканите (свързано с местна митология).
Това за неолитноте население, но не от Балканите, също не разбрах внушението. Когато аз от Ямбол или Бургас се преместя  в другия край на България... не съм ли същата?! Какво променя движението ми във връзка с произхода и културата, на която съм носител?! Надделява по развитата, прогресивната култура- това е връзката, директната при това с разпространението на ПИЕ.
Фермерите  са се смесили с местните и влизането, а и разпръскването им в последствие става през Балканите.
В северозападна Европа преобладават r1b и днес (дори след процесите в римската империя и потоците в разл. посоки). Западняците още си търсят корена някъде в понтик степите, ама бих ги насочила директно далееече на изток. Има резон за това освен генетичен  и очеизваден езиков, алтайски базов субстрат  в немски например.
Англите нахлуват от север по днешните си земи след 5 век, периода е свързан с отслабването и отстъпване на Рим от региона. Та кой кой е тук в Европа ми е ясно, няма нужда от смешни обобщения от коя част на Европа сме, защото следи  сме оставили навсякъде, дето кракът ни е стъпвал.
Райх ако не се лъжа в едно от последните си видеа говори за 100% подмяна на местното население в северозападна Европа, на други места за 90% съм срещала да се споменава.
Да се върнем на неолита и фермерите ...доколкото ми е известно фермерите няма как да са прескочили Балканите, ако имат връзка с Анатолия и близкия изток. Връзката Балкани- северозап. Анатолия е категорична, в двете посоки поне от неолита.
Освен това нали не очаквате да са си стояли само на балканите тия фермери,  площ им трябва на тях, вмъкваме ролята на драстичните  климатичните промени като допълнителна причина за движение и отстъпване от дадена територия,  защото такива е имало; населението е нараснало значително в този период на развито земеделие и естествено са се пръснали не само в цяла Европа, но имаме примес от фермери и в ямна, и в синташта и т.н. А  ИЕ език и култура не са се пръкнали от Азия, а от точно тези първи двигатели на прогреса, носещи земеделие, металургия, занаяти и уседнал начин на живот, от тук и първите големи селища, първи наченки на стратификация, първи атрибути свързани с царската власт, също тук.
КАНАСу Биги не е просто прищявка на царете ни, това са реално първите царе.
Картата на разпространение на Burned house horizon  е ярък пример за централната им роля в цяла Европа и не само. Между другото картата на тези стари култури много интересно се припокрива с тези по- късни ямна и руски степи,  изостанали културно азиатци, свързани директно с угро- фински езици от миналогодишно изследване, с участието на известен лингвист.
Във връзка с това последно изследване от Бачо Киро , много неща не ги е имало преди 40 000 или 50 000 години и никой не се напъва да търси подобни древни връзки, НО централната ни роля за наличието днес на т. нар. Европейска култура/цивилизация и ИЕ език е самодостатъчно достижение, невъзможно да се подправи и заличи, въпреки вопиющото желание и драпане в тази посока... Требва да изгорят всички стари книги до последния лист и пак истината ще намери своя път.
 
Reply
#12
Ето и едно сравнително филмче по темата от по-рано днес: https://www.youtube.com/watch?v=DwhYg6j9AVc
 
Reply
#13
Благодаря
EU-100
J-CTS6061
H2a2a1
 
Reply
  


Към форум: