• ¡Welcome to Square Theme!
  • This news are in header template.
  • Please ignore this message.
Здравейте гост! Вход Регистрация


Рейтинг:
  • 57 Гласа - 3.23 Средно
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Регистри в Държавен Архив и ЕСГРАОН
#1
Официално регистрите по гражданско състояние се съставят в кметствата след 24-03-1893г. с приемането на правилник към Закона за забележаване на ражданията, женитбите и умиранията приет на 15-12-1892г. С приемането на закона за първи път се въвежда официална документална форма за доказване на събитията по гражданското състояние. Преди въвеждането на актовете по гражданско състояние събитията раждане, женитби и умирания са се доказвали чрез свидетели и с писмен документ. Съществували са и църковни регистри.
от 01-01-1921г. на основание Закон за регистър на населението от 19-12-1920 / ДВ. бр. 214 от 21-12-1921г. се въвеждат регистри за населението въз основа на сведения, които дават главите на домакинствата при общото преброяване на населението извършено на 31-12-1920г. В регистъра се записват всички жители на общината, които имат постоянно местожителство в нея. Воденето на регистрите за населението се възлага на градските и общински кметове. Тези регистри са се водили до въвеждане на Единната система по гражданска регистрация през 1977г., когато лицата са получили ЕГН.

Информация за местонахождението на регистрите по гражданско състояние и семейните регистри може да се получи от ГД "ГРАО" http://www.grao.bg в раздел местосъхранение на регистрите.

горното е извадка от отговор към мен от община Велико Търново във връзка мое запитване за документи по гражданско състояние
 
Reply
  


Мнения в тази тема
Регистри в Държавен Архив и ЕСГРАОН - от Pillar_of_fire - 09-08-2014, 09:40 PM
RE: Регистри в Държавен Архив и ЕСГРАОН - от yavor.gologanov - 01-12-2016, 04:49 PM
RE: Регистри в Държавен Архив и ЕСГРАОН - от yavor.gologanov - 05-02-2016, 08:50 PM
RE: Регистри в Държавен Архив и ЕСГРАОН - от yavor.gologanov - 01-04-2017, 10:51 PM
RE: Регистри в Държавен Архив и ЕСГРАОН - от yavor.gologanov - 01-06-2017, 09:31 AM
transfer - от emoentchev - 07-27-2016, 04:11 PM

Към форум: