• ¡Welcome to Square Theme!
  • This news are in header template.
  • Please ignore this message.
Здравейте гост! Вход Регистрация


Рейтинг:
  • 68 Гласа - 2.57 Средно
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Антропологични и генетични проучвания на прабългарите
#1
Написах нова тема в Уикипедия. Моля за вашите коментари и конструктивни бележки. Smile  Благодаря на Субекта предварително! Confused

Антропологични и генетични проучвания на прабългарите.
 
Reply
#2
Току-що прочетох статищта ти и общо взето съм съгласна с теб.
Трябва да се призбае, че при всички антропологиочни и генетични трудове за произхода на българите напоследък първо се набелязва някаква доктрина, а след това се гледа да се нагодят резултатите към нея, като се пренебрегват алтернативните варианти.
Аз също не мога да изясня за себе си произхода на тогавашните прабългари, но за мен то е без значение, защото ние решително не сме им кръвни наследници.
Знаете моята теория, че прабългарите живеят основно в степните райони и както показват и археологичните данни, безспорни техни некрополи се намират само в Добруджа. Кога ли ще се признае най-сетне, че този район е бил обезлюден още преди идване на османците и всички българи там се заселват едва от 18 век нататък.
Вероятно има прабългарска аристокрация и гарнизони в столиците в Североизточна България и по-важните крепости, но те не оставят забележима следа на сегашната ни територия още на времето. Втората Българска държава не случайно се описва и като влашко-куманска, тъкмо защото основното население си е било старото латинизирано тракийско, с нов елитно-доминантен кумански елемент.
Къде стоят славяните, обаче? Аз смятам, че те заселват основно Западните Балкани, като слизат на юг и към Гърция, но не се заселват компактно в Североизточна България и Тракия. където преобладава гръцко-ромейското население. Така или иначе, към края на 17 век славяноезично население в Източна България почти няма. След това тя се заселва с говорещи славяно-български главно от 2 посоки - югозапад с преселения от Северна Гърция. Македония и Албания и северозапад от Торлако-Шоплука. Балканджиите от Средна Стара планина са друго население, за което нямам определено мнение дали са също скорошни преселници от запад или са си автохтонно( в смисъл поне от ВБД ) славяноезични..
МтДнк: Т2
 
Reply
#3
(04-10-2016, 02:50 PM)nefan Писа: Къде стоят славяните, обаче? Аз смятам, че те заселват основно Западните Балкани, като слизат на юг и към Гърция, но не се заселват компактно в Североизточна България и Тракия. където преобладава гръцко-ромейското население. Така или иначе, към края на 17 век славяноезично население в Източна България почти няма. След това тя се заселва с говорещи славяно-български главно от 2 посоки - югозапад с преселения от Северна Гърция. Македония и Албания и северозапад от Торлако-Шоплука. Балканджиите от Средна Стара планина са друго население, за което нямам определено мнение дали са също скорошни преселници от запад или са си автохтонно( в смисъл поне от ВБД ) славяноезични..

За прабългарите съм съгласен, но положението със славяните (или поне славяноезичните) не е точно така. Югоизточна България е ославянчена вторично, но още през 9-10 век има достатъчно сведения за славянско присъствие. Вярно е, че има непрекъсната демографска динамика и в даден момент преобладава ту този, ту онзи език, но общо взето в нито един момент не можем да кажем, че "славяноезично население почти няма"

В османските регистри и чуждите пътеписи има достатъчно сведения за българско или християнско присъствие.  При посещението на венецианския посланик например (през 1575г.) е записано, че след Мустафа паша (Свиленград) се "напуска българската земя и се минава в Романия" и от това място "престава славянският говор". Три години по-късно, през 1578г. на връщане от Цариград при престоя си в Одрин, Стефан Герлах освободил наетите в столицата коли и наел 10 български за да го придружат до Белград, тъй като след Одрин българите ще се оправят по-лесно с езика. 

Т.е. през втората половина на 16 век българите са видими, а границата на разпространението на езика съвпада горе-долу със съвременната държавна граница: Свиленград-Одрин.
 
Reply
#4
Възможно е скавяноговорящи да са се заселили в Южна Тракия и по-рано, но все по Османски времена.
В труда на Д.Попов "Гърците в Елховско" за кариотите, изрично се посочва, че българите в там се заселват вероятно 17 век на обезлюдена територия и произхода им е Кюстендилско. Преди там е имало само турско население, от които са останали и топонимите.
ТВ предаването с пловдивските историци, които са правили проучвания в турски архиви пак сочи, че в равнинна Тракия немюсулманско население няма до доста късно през Османското владичество. Всъщност това се обяснява от труда за преселенията в Османската империя:

 "The tsardom of Bulgaria was finally destroyed by Bayezit in 1393. In the period of consolidation of control of the Central Balkan, which followed, Filibe (Plovdiv), lying in the region strategic Southern approach, became the destination of two major tribal transfers. In the first, the Crimean Tartar chieftain Aktav, driven into the Balkans by the Timur's campaigns North of the Black Sea, was assigned the area around Felibe along with his fellows tribesmen, many of whom turned to settled agricultural life. Aktav himself, it seems, was later executed by the Sultan, who feared his growing military power on the Western frontier.
The second transfer involved a group of nomads who came into conflict with the state salt monopoly in the territory of Saruhan - now formally under direct Ottoman control - and were transferred to Felibe as a result.
Bayazit also initiated the settlement of Turkmen in the areas surrounding of the new capital city Edirne."

Толкова и за татарската връзка в нашите турци, която те обичат да отричат, като се основават, че татарите са нови заселници и се помни кои са.
МтДнк: Т2
 
Reply
#5
Фиждал съм татари в османски регистри от 15 и 16 век в смесени помшко-турски села.
mtDNA: T2f2
Y-DNA: R1b1a1a2a2c1a1a3 (A1777/BY611/Y10789)
 
Reply
#6
ха, ха-тепърва ще се изяснява и какво представляват антропологично и генетично "пра българите", преди да присъединят Мизия, и какви "славяни" са славянизирали завареното "тракийско" население на Мизия, Тракия и Македония . Също висящ е проблема за българославянската дружба, както и за дружбата между славяните и разбунтувалите се роби в римските градове нападнати от "хуните". И за последните много има да се изяснява., а връзките славяни, българи, заварено население май са от преди присъединяването на Мизия. Турцизацията на завареното славяноезично население през 14-16 век също трябва да се изясни, както и турцизацията на доведеното "татарско" и черкезко население. За съжаление голяма част от "източниците" са на практика фризирани и цензурирани литературни произведения и учебници по история от времето на византийското "присъствие", на които може да се вярва само със сравняване с други източници от същото време, каквито обаче няма. В турските архиви за турци, помаци, татари, черкези и други мюсулмани, които са носили военна служба и са отбелязани в регистрите може да има информация, но славяноезичната христянска рая е отбелязана само като бройка и колко акчета трябва да дава на султанската хазна. А на теориите за вътребалканските преселения и тоталните обезлюдявания категорично не вярвам. Дори и след най-тежките природни бедствия, изключвам Ледниковия максимум, морове по добитъка, чуми и други епидемии, набези на варвари и "цивилизовани", всякакви христянизации, помюсулманчване, изселвания и други гонения винаги е оставало част от местното население някъде скрито и след това се е връщало по родните места. По сегашните антропологични и генетични резултати от изследвания категорични изводи не могат да се правят, а само спекулации. Smile
EU-92
R-YP617*(341019,YF02433)
E-V13-BY4523(364883, YF05703)
R1a-Z93-Y15121-Y5271*(364878, YF06450)
J2a-M67-PH2758(366674, YSEQ2606)
J2a-L25-PF5350*(364879, YSEQ2347)
E-V13-FGC11450*(407620,YSEQ3598)
I2a-Y3548*(366675, YF07848)
I2a-Y3548*(414297, YF07821)
U4c1a
 
Reply
#7
Както сме коментирали и преди относно заселването на славяните на Балканите, показателен е хидронимът Бистрица, като наименование на по-големите реки. Този хидроним ясно очертава границите на запазения византийски елемент след преселението на народите Според Иван Дуриданов в източния дял на Балканския полуостров – Тракия, както и в източната Дунавска равнина, този хидроним въобще не е познат. Останалата част от Балканския полуостров, ако съдим по разпространението на хидронима, славяните при своето заселване намерили почти безлюдна и затова славянското наименование Бистрина носят почти всички по-големи реки.
 
Reply
#8
ха, ха-заселването на славяни в рамките на Римската империя започва още през втори век, но тогава славяните са бегълци от север и римляните ги използват за наемници. През 3-4 век славяните вече са част от войската на "хуните" и заедно с германците навлизат като нашественици в земите на Империята. Тогава започва процес на славянизация и германизация на местните-гали, иберийци, италийци, илири, траки, даки, елини, скити. Този процес не е моментен и продължава векове. В Мизия славянизацията започва още през 3 век, когато местните римски роби-трибали и гети въстават, предават римските градове отвътре, правят армия и се присъединяват към "хуните". След смърта на Атила бившите роби се връщат отсам Дунав и отсядат заедно със славяните за постоянно. За това римската аристокрация от Тракия-потомци на одрисите ги нарича с обидното "склавини". Славяните и славянизираните започват набези и отсядане и в Тракия. Ромейте, бивши одриси бягат към Константинопол и Анатолия и Юга се "обезлюдява", ако не се броят новозаселилите се, които напредват и в Родопите и още по на юг. През 6 век има известна стабилизация на Империята при Юстиниан и императора връща част от бегълците в Анатолия в родната Тракия. Тогава започват нашествията на авари, българи и съюзните им славяни от запад и изток и на практика славяните достигат до Пелапонес, Егейските и Йонийските острови, а и до Анатолия. Оказва се, че авари и славяни 50 години са владяли остров Тасос. В Империята славяните живеят под формата на федерати, т. н. славинии и на практика до нашествието на българите в Тракия при Крум след 813 година няма славянизация на неславянското население, но след това се разселват умишлено славяни от Мизия в Тракия, които за 100-ина години славянизират местните, като за това помага и насилствената христянизация на българи и славяни. Последните се насилват да приемат религията на местните, а местните да си изповядват религията на езика на новодошлите. Така лека-полека към 10 век след 5-6 века кютек се формира българската народност. Кютека го ядат всички и траки-роби, и траки-ромей, и славяни и българи. На който не му харесва да се нарича българин, да говори на славянски и да изповяда тракийско-ромейската религия му се разрешава да напусне Цивилизацията и да отиде на север от Дунав,а там. да си варварства с печенеги, угри и варяго-руси колкото си иска.  Smile
EU-92
R-YP617*(341019,YF02433)
E-V13-BY4523(364883, YF05703)
R1a-Z93-Y15121-Y5271*(364878, YF06450)
J2a-M67-PH2758(366674, YSEQ2606)
J2a-L25-PF5350*(364879, YSEQ2347)
E-V13-FGC11450*(407620,YSEQ3598)
I2a-Y3548*(366675, YF07848)
I2a-Y3548*(414297, YF07821)
U4c1a
 
Reply
#9
Ха, ако има сведения за присъствие на славяни в Тракия. то съвсем не значи, че при идването на османците, например, населението е било славяноговорящо. Изобщо Тракия е само към 200 години трайно в границите на старите български държави и то главно областта Загоре. Доколкото си спомням, писмени паметници на славянски и кирилица в Тракия не са намирани изобщо. Например са запазени доста погребални надписи, но всички са си на гръцки.
Освен това Тракия, точно като цитата за преселенията при турците, е място за заточение и през византийски времена,. Известно е масовото заселване на арменци-павликяни в 8 и 10 век и отделни преселения на врагове на императорите и след това. Павликяните даже си формират нещо като полунезависима държава и има предположения, че Самуил е с такъв произход и ги е ползвал при първоначалния си бунт.
По отношение на Пловдив, той и околността му са опустошени от нашия любим Калоян още навремето и градът от голям стопански център свършва като малка военна крепост при идването на турците.
Като се заселват татарите се знае техния модус операнди от действията им и на север - околните християнски села се опустошават и ограбват, мъжете, които се опитват да се съпротивляват се избиват, останалите се подкарват в робство. В труда за турските преселения, който посочих по-горе се споменава пътя на много местни балканци - към робските пазари в Анадола и арабския свят. Така че за никакво турцизиране на местно население през този период не може да се говори, освен за попадане на изветен брой по-завързани жени в генетичния пул на турците. По тази причина равнинна Тракия се турцизира напълно, но главно с придошло население, а не с местни турцизирани българи. Остават само забягналите в Родопите и други по-високи места. Интересно, но в Родопите тече обратен процес на Тракия - отначало са предимно християнски и едва по-късно християните или се изселват, или приемат исляма.
МтДнк: Т2
 
Reply
#10
Тракия и особено горно-тракийската низина са обезлюдявани многократно. Ако се погледне диалектния атлас ще се види, че именно горно-тракийската низина е гранична зона на основните диалектни групи -http://ibl.bas.bg/bulgarian_dialects/.  Подобно нещо не може да стане, ако имаме тотално обезлюдяване и заселване с ново население от някъде си.  По скоро става въпрос за своеобразна пулсация - при всеки катаклизъм населението се оттегля в планинските райони - Родопите, Балкана, Средна гора, Сакар и Странджа, а след това бавно наново колонизира равнината. Процесът се повтаря непрекъснато. Рицарите от третия кръстоносен поход например заварват почти цялата низина, вкл. и Пловдив обезлюдени.

За мен по-интересен е въпросът кога се славянизират Родопите. Диалектите в по-голямата част от Тракия се свързват именно с тях в групата на рупските говори.

Друг интересен момент е, че най-голямата река в района променя името си и от Еврос, Хеброс, Ибър става Марица. Интересното в случая е не самата промяна, а времето когато става. Това не е периода на най-големите катаклизми в ранните векове при варварските нахлувания или при османското нашествие, а през 12-ти или началото на 13-ти век. Хидронимите, особено на големите водни източници са много устойчиви и сменят имената си при изключителни условия. В случая не става въпрос за някакво дере или вада, а една от най-големите реки на балканите.
 
Reply
  


Към форум: