• ¡Welcome to Square Theme!
  • This news are in header template.
  • Please ignore this message.
Здравейте гост! Вход Регистрация


Рейтинг:
  • 0 Гласа - 0 Средно
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Изследване за стари кости от античния период в Сърбия
#1
На Антрогеника изтече информация, че всеки момент ще излезе публикация от лабораторията на Др.Райх за стари кости от Сърбия/Югославия. Голяма част са от античните римски градове около Ниш, значи засягат и произхода на траки и други по нашите земи тогава.

I see 75 samples, one of which is previously published Hun/Gepid sample Vim2b from Viminacium, so 74 new samples. Of those, 52 are from Viminacium (four necropoli: Pirivoj (100-400 AD) - 19; Rit (0-300 AD) - 13; Više Grobalja (0-300 AD) - 10 and Pećine (0-300 AD) - 10) and 17 from Timacum Minus (two necropoli: Slog (300-500 AD) - 11 and Kuline (400-700 AD) - 6). There are also 1 Roman and 1 Late Medieval sample from Lepenski Vir, 2 Gepid samples (300-500 AD) from Mediana (near Niš/Naisos) and 1 Medieval (850-950 AD) sample from Gomolava (this one belongs to I2-Din, so he's most likely Slavic).

Според тях, голяма част от пробите са E-V13, други са J2b2-L283 и R1b-Z2103. Както се вижда, това са основните хаплогрупи и на албанците, тях ги изкарват и аутозомно най-близо до старите балкански проби. Трябва да се признае най-сетне, че българите са в голяма част потомци на население, дошло с варварските преселения в Ранното Средновековие.

~30% of ancient Roman samples (0-400 AD) from Viminacium , and ~25% of Roman/Early Medieval samples (300-700 AD) from Timacum Minus are E-V13.
Yes, it's from an upcoming aDNA paper by Reich's team. Since most, if not all sequencing and subsequent analyses are done (autosomal, Y-DNA, mtDNA), I hope we'll see the paper published this year. As per usual, they didn't bother much with Y chromosome, so we'll have to wait BAM files to discover deeper subclades. There are also J2b2a-L283 and R1b-Z2103>CTS1450 samples from Timacum Minus, dated 300-500 AD.

https://anthrogenica.com/showthread.php?...V13/page11
МтДнк: Т2
 
Reply
#2
(02-01-2020, 11:48 AM)genefan Писа: На Антрогеника изтече информация, че всеки момент ще излезе публикация от лабораторията на Др.Райх за стари кости от Сърбия/Югославия. Голяма част са от античните римски градове около Ниш, значи засягат и произхода на траки и други по нашите земи тогава.

I see 75 samples, one of which is previously published Hun/Gepid sample Vim2b from Viminacium, so 74 new samples. Of those, 52 are from Viminacium (four necropoli: Pirivoj (100-400 AD) - 19; Rit (0-300 AD) - 13; Više Grobalja (0-300 AD) - 10 and Pećine (0-300 AD) - 10) and 17 from Timacum Minus (two necropoli: Slog (300-500 AD) - 11 and Kuline (400-700 AD) - 6). There are also 1 Roman and 1 Late Medieval sample from Lepenski Vir, 2 Gepid samples (300-500 AD) from Mediana (near Niš/Naisos) and 1 Medieval (850-950 AD) sample from Gomolava (this one belongs to I2-Din, so he's most likely Slavic).

Според тях, голяма част от пробите са E-V13, други са J2b2-L283 и R1b-Z2103. Както се вижда, това са основните хаплогрупи и на албанците, тях ги изкарват и аутозомно най-близо до старите балкански проби. Трябва да се признае най-сетне, че българите са в голяма част потомци на население, дошло с варварските преселения в Ранното Средновековие.

~30% of ancient Roman samples (0-400 AD) from Viminacium , and ~25% of Roman/Early Medieval samples (300-700 AD) from Timacum Minus are E-V13.
Yes, it's from an upcoming aDNA paper by Reich's team. Since most, if not all sequencing and subsequent analyses are done (autosomal, Y-DNA, mtDNA), I hope we'll see the paper published this year. As per usual, they didn't bother much with Y chromosome, so we'll have to wait BAM files to discover deeper subclades. There are also J2b2a-L283 and R1b-Z2103>CTS1450 samples from Timacum Minus, dated 300-500 AD.

https://anthrogenica.com/showthread.php?...V13/page11
Любопитно ми е дали ще излязат R1a, I1 и I2 извън сардинските, както и G2a от кавказкия клон, както и западните R1b. По мой сметки на едро сегашните българи по мъжка линия са половината староседелци, а другата половина новодошляци.
EU-92
R-YP617*(341019,YF02433)
E-V13-BY4523(364883, YF05703)
R1a-Z93-Y15121-Y5271*(364878, YF06450)
J2a-M67-PH2758(366674, YSEQ2606)
J2a-L25-PF5350*(364879, YSEQ2347)
E-V13-FGC11450*(407620,YSEQ3598)
I2a-Y3548*(366675, YF07848)
I2a-Y3548*(414297, YF07821)
U4c1a
 
Reply
#3
Изглежда ще има няколко семпъла от България от Римската епоха включени в това изследване, което трябва да се появи "в близките няколко месеца".
 
Reply
#4
На Андрогеника изтече информация за Сръбското изследване от Римския период.

Viminacium - 28 (labeled Serbia_Roman):
E x 13 (L618 x 6; L618>V13 x 3; Z830 x 1; Z830>M123 x 1; Z1902 x 1; M96 x 1)
G x 5 (PF3148 x 1; PF3148>L91 x 1; P303 x 1; L497 x 1; L497>Z1815 x 1)
R1b x 3 (Z2103 x 1; U106 x 1; U152>L2>Z367 x 1)
R1a x 2 (Z2124>Z2122 x 1; Z2124>Z2123 x 1)
J x 2 (M304 x 1; L24 x 1)
T x 1 (M184)
I1 x 1 (M253)
I2 x 1 (L596)

Timacum Minus, Slog necropolis - 10 (labeled Serbia_Roman):
E x 3 (M35 x 1; L618 x 1; L618>V13 x 1)
J x 3 (M304 x 1; M410 x 1; M241 x 1)
R1b x 2 (Z2103 x 1; Z2103>CTS1450 x 1)
G x 1 (CTS342>FGC12126)
I1 x 1 (Z58>CTS8647)

Timacum Minus, Kuline necropolis - 5 (labeled Serbia_Early_Middle_Age):
I2 x 2 (M423 x 2)
E x 1 (L618)
J x 1 (M304)
R1b x 1 (P312>DF99)

Lepenski Vir - 2:
E x 1 (M35) - Serbia_Roman
J x 1 (M102) - Serbia_Medieval

Mediana - 2 (labeled Serbia_Gepid):
G x 1 (P287)
I1 x 1 (Z58>CTS8647)

Gomolava - 1 (labeled Serbia_Medieval):
I2 x 1 (M423>L621>CTS4002)

Тестовете са правени в лабораторията на Райх по неговия метод за тестване 1.2мил СНП и са дадени само както са в таблицата. Когато се публикуват геномите, възможно е да се уточнят още.
Прави впечатление големия процент Е и J през римския период, докато се срещат само I1 и I2-L596. Динарците се появяват едва в Средновековието, но не е дадено от кога точно са датирани пробите.
МтДнк: Т2
 
Reply
#5
(08-28-2020, 04:42 AM)genefan Писа: На Андрогеника изтече информация за Сръбското изследване от Римския период.

Viminacium - 28 (labeled Serbia_Roman):
E x 13 (L618 x 6; L618>V13 x 3; Z830 x 1; Z830>M123 x 1; Z1902 x 1; M96 x 1)
G x 5 (PF3148 x 1; PF3148>L91 x 1; P303 x 1; L497 x 1; L497>Z1815 x 1)
R1b x 3 (Z2103 x 1; U106 x 1; U152>L2>Z367 x 1)
R1a x 2 (Z2124>Z2122 x 1; Z2124>Z2123 x 1)
J x 2 (M304 x 1; L24 x 1)
T x 1 (M184)
I1 x 1 (M253)
I2 x 1 (L596)

Timacum Minus, Slog necropolis - 10 (labeled Serbia_Roman):
E x 3 (M35 x 1; L618 x 1; L618>V13 x 1)
J x 3 (M304 x 1; M410 x 1; M241 x 1)
R1b x 2 (Z2103 x 1; Z2103>CTS1450 x 1)
G x 1 (CTS342>FGC12126)
I1 x 1 (Z58>CTS8647)

Timacum Minus, Kuline necropolis - 5 (labeled Serbia_Early_Middle_Age):
I2 x 2 (M423 x 2)
E x 1 (L618)
J x 1 (M304)
R1b x 1 (P312>DF99)

Lepenski Vir - 2:
E x 1 (M35) - Serbia_Roman
J x 1 (M102) - Serbia_Medieval

Mediana - 2 (labeled Serbia_Gepid):
G x 1 (P287)
I1 x 1 (Z58>CTS8647)

Gomolava - 1 (labeled Serbia_Medieval):
I2 x 1 (M423>L621>CTS4002)

Тестовете са правени в лабораторията на Райх по неговия метод за тестване 1.2мил СНП и са дадени само както са в таблицата. Когато се публикуват геномите, възможно е да се уточнят още.
Прави впечатление големия процент Е и J през римския период, докато се срещат само I1 и I2-L596. Динарците се появяват едва в Средновековието, но не е дадено от кога точно са датирани пробите.

Ето какво намерих за Kuline necropolis и Slog necropolis:
https://www.researchgate.net/publication...s_-_Kuline
The ­necropolis­ from­ the ­interior ­of ­the ­fortress on­ the­ site­ of­ Timacum Minus­ –­ Kuline­ can­ beapproximately ­dated ­into ­the ­period ­from­ mid-5th­ to the ­end ­of ­the­9th ­century ­AD ­ater ­the ­straigraphy of ­the ­cultural­ layers. ­Namely,­the ­life ­in­ the Roman fortress ­of ­Timacum Minus ­was ­cut ­by ­the­ invasion of­ Huns­ into­ Dacia Ripensis­ in­ 441/3­ AD,­ when­ it was ­devastated ­and ­burnt.­On ­the ­other ­hand,­Early medieval­ necropolis­ researched­ on­ the­ hill­ Slog appeared ­at ­the ­end ­of ­9th century,­and­ the­ traces of­ the­ accompanying­ setlement­ were­ discovered on the site­ of Kuline.­ Therefore, ­in ­the times­ when the interior of­ the fortress was not inhabited,­hereby­ presented­ necropolis­ could­ have­ emerged.
 
Reply
#6
Ето какво ми отговориха на Андрогеника за Динарците, има и схема на некропола от Кулине.
Гробовете с I2 са датирани доста широко 450-700АД. Това се вмества с ранните славяни, но все пак може да са готи или нещо такова.
https://anthrogenica.com/showthread.php?...Age/page23
МтДнк: Т2
 
Reply
#7
Прегледах горния линк за антропологичните изследвания на останките от Кулине и там избягват да дадат етническо определение. Само споменават, че това са семейно свързани
тип воини от времето на Великото преселение на Народите. Редовно са участвали в битки и имат наранявания, присъщи на лековъоръжена конница.
Значи, има вариант да са авари, но нямат никакви източноазитски групи и по женска линия. Все пак се споменава в историята, че към тях се присъединяват остатъците от гепидите, които са вид готи-германци. Но те май са воювали като пешаци, само по-знатните били на коне. Дали не става въпрос за кутригури и прочие тип "българи" и сърбите затова да си траят по въпроса.
МтДнк: Т2
 
Reply
#8
По доклади на конференции, изглежда това ще бъде публикацията за градовете от Сръбския Дунавски лимес. Обърнете внимание на това, което съм казвала много пъти - пристигането на Балканите на голям контингент жители от Близкия Изток, което може да има влияние за Кавказкия и пр. компонент на българите.


Ancestral origins at the Roman Danubian Limes
Content:At its peak, the Roman Empire united all Mediterranean shores under the same rule and law. This, together with great improvements in long-distance communications, brought human mobility across the Mediterranean to an unprecedented scale. From all the areas which were under Roman control, the Balkans is a particularly interesting region as it was the midpoint connecting the Western and the Eastern parts of the Empire; and several peoples groups moved through the region during the Great Migration Period, such as Goths, Huns or Slavs. In this project, we have extracted and analyzed aDNA from ancient Roman and post-Roman individuals (n=69) from 3 settlements located in present-day Serbia: most importantly the capital of Moesia Superior Roman province, Viminacium. Genetic and Radiocarbon dating analyses results point to a high degree of cosmopolitism in Viminacium during the early imperial period. We observe two major groups of individuals: one with a local ancestral signature likely deriving from Balkan Bronze and Iron Age populations, and other with Near Eastern ancestral origin, suggesting strong population movements from the Eastern parts of Empire impacting not only Rome, but also other major cities like Viminacium. Moreover, we detect remarkable cases of human mobility across the Saharan and the Mediterranean, such as a young male, whose ancestral origins lie in Eastern Africa. These results highlight how dense samplings at specific sites can provide a detailed view on both individual and large-scale human mobility patterns.
Authors
Pablo Carrion, Iñigo Olalde, Nadin Rohland, Miodrag Grbić, Nataša Miladinović-Radmilović, Željko Tomanović, Dušan Keckarević, Ilija Mikić, Carles Lalueza-Fox, David Reich
МтДнк: Т2
 
Reply
#9
(08-19-2021, 03:43 PM)genefan Писа: По доклади на конференции, изглежда това ще бъде публикацията за градовете от Сръбския Дунавски лимес. Обърнете внимание на това, което съм казвала много пъти - пристигането на Балканите на голям контингент жители от Близкия Изток, което може да има влияние за Кавказкия и пр. компонент на българите.


Ancestral origins at the Roman Danubian Limes
Content:At its peak, the Roman Empire united all Mediterranean shores under the same rule and law. This, together with great improvements in long-distance communications, brought human mobility across the Mediterranean to an unprecedented scale. From all the areas which were under Roman control, the Balkans is a particularly interesting region as it was the midpoint connecting the Western and the Eastern parts of the Empire; and several peoples groups moved through the region during the Great Migration Period, such as Goths, Huns or Slavs. In this project, we have extracted and analyzed aDNA from ancient Roman and post-Roman individuals (n=69) from 3 settlements located in present-day Serbia: most importantly the capital of Moesia Superior Roman province, Viminacium. Genetic and Radiocarbon dating analyses results point to a high degree of cosmopolitism in Viminacium during the early imperial period. We observe two major groups of individuals: one with a local ancestral signature likely deriving from Balkan Bronze and Iron Age populations, and other with Near Eastern ancestral origin, suggesting strong population movements from the Eastern parts of Empire impacting not only Rome, but also other major cities like Viminacium. Moreover, we detect remarkable cases of human mobility across the Saharan and the Mediterranean, such as a young male, whose ancestral origins lie in Eastern Africa. These results highlight how dense samplings at specific sites can provide a detailed view on both individual and large-scale human mobility patterns.
Authors
Pablo Carrion, Iñigo Olalde, Nadin Rohland, Miodrag Grbić, Nataša Miladinović-Radmilović, Željko Tomanović, Dušan Keckarević, Ilija Mikić, Carles Lalueza-Fox, David Reich

То тoва за Анадола го казвам и аз понеже знам че четеш и в Anthrogenica ама Албанците като са решили че са Автохтонни на Балканите и няма пускане.
 
Reply
#10
Албанците са местни жители на Балканите, но и те са повлияни от това, което някои генетици наричат East Mediterranean continuum. Той се е образувал още през Бронза, когато население от Анадола и Близкия Изток чрез Средиземноморието се разпространява в южните части на Европа. Отделно има голямо движение на население през Елинистични, Римски и Византийски времена, което засяга и Балканите, но главно южните части. Доколкото имаме сведения за траките от единствения наличен семпъл от Железния век, те също за част от този континююм, вижда се, че на плота са върху сицилианците. Северните Балкани навремето може и да не са повлияни и са си оставали повече в ареала на степните култури.
Това се вижда ясно от плота на Райх, например. Имаме разтегнат ареал на Европейски народи и Близкоизточни народи на плота. Някои европейски населения се дърпат определено към предноазиатците - най-много южноиталианци, евреи и гърци, но са разтегнати натам и южнобалканци като албанци, българи, гагаузи и пр. Румънците и молдовците също ги тегли натам, което доказва първоначален произход от Южните Балкани. Турците, обаче са разтегнати в посока Кавказ и Иран, което сочи за по-друга наследственост.
МтДнк: Т2
 
Reply
  


Свързани теми...
Теми: Автор Отговори: Преглеждания: Последно мнение
  Нов проект за тестване стари български кости от Бронза до Средновековието genefan 50 14,782 09-08-2021, 05:24 AM
Последно мнение: genefan
  Изследване за Ранен Бронз от Банат, Сърбия genefan 8 2,999 05-15-2021, 12:41 PM
Последно мнение: genefan
  Дисертация на Д.Нешева за стари кости genefan 71 45,577 05-13-2021, 07:05 AM
Последно мнение: Радка Симеонова
  Изследване на кости от Румъния DarkBulgarianSubject 12 9,589 06-12-2015, 10:56 AM
Последно мнение: dilow

Към форум: