• ¡Welcome to Square Theme!
  • This news are in header template.
  • Please ignore this message.
Здравейте гост! Вход Регистрация


Рейтинг:
  • 8 Гласа - 3.13 Средно
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Непубликувана статия - Maternal DNA lineages at the gate of Europe in the 10th centur
#21
Това е точно в зоната на прабългарски контрол. До края на 10-ти век там е Първата българска държава. Данните от ДНК се връзват с мнението на класическата българска историография за произхода на  прабългарите.

[Снимка: 800px-Early_Bulgar_Khanate._Zones_of_tribal_control.png]
 
Reply
#22
Точно през 9-10 век, България е бая по-голяма.
А според класическата българска историография, в лицето на Рашо Рашер (който иначе обичаш да цитираш), "прабългарите" са основно сармати.
Има тестван прото-сармат, който е Z280 и европеец автозомно. Това е тествано до сега. Ужким "сармата" от изследването на Афанасдиев, който е J1, самия той се коригира и дообясни, че е от катакомбно погребение, демек алан според неговото мнение. Надявам се най-после да публикува всички резултати, от 180 теста дори само 10 да са на българи от Салтово-маяцката култура, пак е достатъчно.
BTW, приличащите на "славянски" резултати от аварското изследване според мен са български. Няма единно мнение кои погребения в Аварския хаганат са кутригурски и кои собствено аварски.
Но докато някой не се наеме да тества нашите си "прабългарски" погребения по мъжка линия, можем, само да спелулираме. За съжаление периода на Средновековието е много по-малко тестван от Неолита примерно, което е странно. А от европейското Възраждане има още по малко тестове ...
J2b1-M205
 
Reply
#23
От всички чужди изследвания досега, това има най-големия шанс да е свързано с нас. Както се спомена по-назад дали са прабългари или просто степни племена, при всички положения са били директно свързани с ПБЦ по един или друг начин. Точно в този период там е имало прабългари, така че вероятно са такива. Това, че не се класират генетични много близо до нас не е проблем, имайки предвид, че те още не са били напълно смесени със славяни и траки и от днешна гледна точка са представлявали чужд елемент. Между другото, ако съм недовидял да питам - има ли достъпен автозомна сурова дата, за да се завърти в гедматч?
 
Reply
#24
(03-15-2018, 09:08 PM)sodidwe Писа: От всички чужди изследвания досега, това има най-големия шанс да е свързано с нас.

А дано все пак са тествали и от нашите, да не се окаже от 180 теста 180 да са алански катакомбни погребения.

(03-15-2018, 09:08 PM)sodidwe Писа: Както се спомена по-назад дали са прабългари или просто степни племена, при всички положения са били директно свързани с ПБЦ по един или друг начин.

Така е.

(03-15-2018, 09:08 PM)sodidwe Писа: Точно в този период там е имало прабългари, така че вероятно са такива. Това, че не се класират генетични много близо до нас не е проблем
Няма доказани "прабългарски" погребения които да са тествани, така че не се знае близо ли са или не. Както написах по-рано днес, може аварските данни, дето приличат на славянски, всъщност да са български.

(03-15-2018, 09:08 PM)sodidwe Писа: , имайки предвид, че те още не са били напълно смесени със славяни и траки и от днешна гледна точка са представлявали чужд елемент. Между другото, ако съм недовидял да питам - има ли достъпен автозомна сурова дата, за да се завърти в гедматч?
Теофилакт Симоката като описва аваро-слявяно-византийските войни, между другото споменава за гетите, сега известни като склавини. Big Grin
J2b1-M205
 
Reply
#25
(03-15-2018, 09:08 PM)sodidwe Писа: Между другото, ако съм недовидял да питам - има ли достъпен автозомна сурова дата, за да се завърти в гедматч?

Кое изследване имаш в предвид?
J2b1-M205
 
Reply
#26
(03-15-2018, 07:35 PM)DarkBulgarianSubject Писа: Но докато някой не се наеме да тества нашите си "прабългарски" погребения по мъжка линия, можем, само да спелулираме. За съжаление периода на Средновековието е много по-малко тестван от Неолита примерно, което е странно. А от европейското Възраждане има още по малко тестове ...

Да, това е много важно! А също тестванията да са максимално пълни и прозрачни и всички резултати да бъдат публикувани, защото има прекалено много интереси и мотиви (исторически и политически), а и елементарни начини за манипулации на резултатите при старото ДНК!
 
Reply
#27
(03-15-2018, 09:44 PM)DarkBulgarianSubject Писа:
(03-15-2018, 09:08 PM)sodidwe Писа: Между другото, ако съм недовидял да питам - има ли достъпен автозомна сурова дата, за да се завърти в гедматч?

Кое изследване имаш в предвид?

За това от северна Добруджа. Genefan писа на предните страници, че се класират близо до унгарски кумани и далече от нас, което има логика, ако говорим за едно и също изследване.

Това с тези гети/склавини е архаизация от страна на византийските автори. Те също така наричат маджарите даки, а сърбите - трибали, с което просто се опитват да приравнят географски новопоявили се племена със по-стари обитатели живели на тези територии. Което пък в крайна сметка не пречи тези стари обитатели да са били асимилирани от новопоявилите се и византийските автори индиректно да са прави :д
 
Reply
#28
Както се видя, нямаше проблеми да се тестват наши неолитни и енеолитни кости. При малко повече желание и средновековни ще се тестват.
J2b1-M205
 
Reply
#29
Още една публикация за кости от Капидава. Този път са изследвани 6 индивида от масово погребение, които се смятат за хора с по-нисък социален статут. По метода на пълното секвениране на мтДНК са открити следните хаплогрупи:
Sample ID Range Haplogroup Polymorphisms
Cap-C58-1 1-16569 H11a1 195C 263G 750G 961G 1438G 4769G 8448C 8860G 8898T 13759A 15326G 16261T 16278T 16293G 16311C
Cap-C58-2 1-16569 U4d2 73G 152C 185A 189G 195C 263G 499A 629C 750G 1193C 1438G 1811G 2405.1C 2706G 4646C 4769G 5567C 5999C 6047G 7028T 8860G 10692T 11326T 11332T 11467G 11518A 11719A 12308G 12372A 13105G 14620T 14766T 15326G 15693C 16356C 16519C
Cap-C58-3 1-16569 J1c15 73G 185A 189G 228A 263G 295T 462T 489C 750G 1438G 2706G 3010A 3915A 4216C 4769G 6293C 7028T 8860G 10398G 11251G 11719A 11821G 12453C 12612G 12780G 13708A 14766T 14798C 15326G 15452A 16069T 16126C 16291T 16519C
Cap-C58-5 1-16569 U6a1a1 73G 263G 750G 1438G 2706G 3348G 3969T 4172A 4769G 7028T 7805A 8860G 8950A 11467G 11719A 11938T 12308G 12372A 14179G 14766T 14927G 15326G 16172C 16183C 16189C 16219G 16239T 16278T
Cap-C58-6 1-16569 T2b 73G 263G 709A 750G 930A 1438G 1888A 2706G 4216C 4769G 4917G 5147A 7028T 8697A 8860G 10463C 11251G 11719A 11812G 13368A 14233G 14766T 14905A 15326G 15452A 15607G 15928A 16126C 16294T 16296T 16304C 16519C
Cap-C58-9 1-16569 N1a3a 73G 189G 195C 204C 210G 263G 750G 1438G 1719A 2220G 2706G 4769G 7028T 8222C 8860G 10238C 11025C 11437C 11719A 11914A 12501A 12705T 13637G 13780G 14766T 15326G 16201T 16223T 16265G 16519C
Тук няма източноазиатски, но повечето съвпаденци, според тях се срещат в Източна Европа сред славяни, татари и пр. Сравнени са и с наличните резултати от стари кости.
Освен T2b, точно такива секвенции няма сред българите, поне от тези с mtFull.
https://www.nature.com/articles/s41598-018-37760-8
МтДнк: Т2
 
Reply
#30
(03-15-2018, 07:35 PM)DarkBulgarianSubject Писа: Точно през 9-10 век, България е бая по-голяма.
А според класическата българска историография, в лицето на Рашо Рашер (който иначе обичаш да цитираш), "прабългарите" са основно сармати.
Има тестван прото-сармат, който е Z280 и европеец автозомно. Това е тествано до сега. Ужким "сармата" от изследването на Афанасдиев, който е J1, самия той се коригира и дообясни, че е от катакомбно погребение, демек алан според неговото мнение. Надявам се най-после да публикува всички резултати, от 180 теста дори само 10 да са на българи от Салтово-маяцката култура, пак е достатъчно.
BTW, приличащите на "славянски" резултати от аварското изследване според мен са български. Няма единно мнение кои погребения в Аварския хаганат са кутригурски и кои собствено аварски.
Но докато някой не се наеме да тества нашите си "прабългарски" погребения по мъжка линия, можем, само да спелулираме. За съжаление периода на Средновековието е много по-малко тестван от Неолита примерно, което е странно. А от европейското Възраждане има още по малко тестове ...

Кутригурските погребения са от типа Сивашовка - с конска глава, гръдния кош, кожата и крайниците и конските останки с в краката на скелета. Кутригурските погребеиня са почти идентични с древноунгарските, т.е. кутригурите и утигурите са потомци на оногурите и братя на маджарите. При аварските погребения, липсва животно, има само съд с ритуална храна до главата на починалия.
 
Reply
  


Към форум: