• ¡Welcome to Square Theme!
  • This news are in header template.
  • Please ignore this message.
Здравейте гост! Вход Регистрация


Рейтинг:
  • 0 Гласа - 0 Средно
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Няма следи от старите маджари
#11
(05-27-2017, 05:27 PM)Nego Писа: Самата лексика на унгарския език е толкова славянска, колто и финоугорска, така че самия им език не е с ясна класификация, между славянски, фински, тюркски и т.н. Не е изненадващо, че само част от хаплогрупа N е Ugric/Proto-Magyar във ФФ и значителна част e Baltic: 
https://www.familytreedna.com/public/Hun...e=yresults

Айде бе
 
Reply
#12
(05-27-2017, 05:27 PM)Nego Писа: Самата лексика на унгарския език е толкова славянска, колто и финоугорска, така че самия им език не е с ясна класификация, между славянски, фински, тюркски и т.н. Не е изненадващо, че само част от хаплогрупа N е Ugric/Proto-Magyar във ФФ и значителна част e Baltic: 
https://www.familytreedna.com/public/Hun...e=yresults

Унгарският език е ясен угорски език, най-близък с този на мансите и хантите в Задуралието! Това че е заел и славянски и германски думи си е вторично. Има и около 500 пратюркски думи с преки паралели с чувашкия. Унгарските тюрколози се напъват да доказват, че това са прабългарски думи, а руските им пригласят! Е да ама не, този лексикален фонд е от общото минало и произход на чувашите - савири и маджарите, които са били в една изходна общност, появила се в Приазовието в 463 г. Тя се разделя на савири, оногури, уроги ;т.е. угри - маджари), сарагури. К. Багрянородни пише че савартите (савирите) и маджарите били един народ, разделлил се на две. Оногурите дават името на Унгария, а кутригурите и утигурите, също вероятно са отломки от оногурската общност! А оногурите с унугундурите-българи нямат нищо общо!
 
Reply
#13
Вече разполагаме и с ДНК изследване на Y-хромозомните хаплогрупи, извлечени от древноунгарски погребения от IX в., основно от района на Горна Тиса, т.е. в съседство със Закарпатска Украйна и Източна Словакия, или областта най-рано усвоена от унгарците при преминаването на Карпатите, и от района на Средна Тиса при вливането на Муреш, където унгарците се установяват преди да завладеят отвъдуднавските български владения в Трансилвания. Изследвани са скелетите на 19 мъже, и е установено, че принадлежат към седем Y-хромозомни хаплогрупи (C2, G2a, I2, J1, N3a, R1a и R1b). Присъствието на хаплогрупата N3a е интересно, тъй като рядко се появява сред съвременните унгарци, но е открито в 37,5% от древните унгарци, като и в съвр. манси и ханти. Всъщност N3a е старо название и в съвр. класификации, тя е обозначена като N1a. Резултатите на разпределениено на хаплогрупите по индивиди са следните:
7 – N1a1a1a1a2 (Z1936): 2 – N1a1a1a1a2a1c1~ (L1034-), 1 – N1a1a1a1a2a1c1~ (L1034+), 1 – N1a1a1a1a2a1c~ (PH3340/Y13850), 1 – N1a1a1a1a2 (Z1936), 1 – N1a1a1a1a4 (M2118), 1 – N1a1a1a1a4 (M2118 > PH1896+) Хаплотип N1a1a1a1a2 (Z1936), се среща и у съвр. унгарци, но е основно разпространенито у т.нар. обски угри: манси, ханти, и самодийците ненци, нганасяни, но също се среща у чуваши, поволжките угрофински народности (коми, вепси, карели, мордвинци), финландци, у тюркските народи башкири, татари, казахи, долгани, тувинци, шорци, Прибалтика, Скандинавския п-в, и др. Това показва че основното ядро на древните унгарци водени от Арпад е било съставено от племена произлизащи от саргатската култура в Западен Сибир, вкл. угри и самодийци.
1 – С2: 1 – C2b1a2c~ (F12970), среща се основно сред монголи, буряти, евенки.
4 – G2a: 2 – G2a1a (L293+), 2 - G2a2b2a1a1a2 ( L1266), среща се основно в Кавказ, у осетинци и др. кавказки народности.
3 – I2: 3 -  I2a1b2a1a (L621 / CTS10228), или това е т.нар. «Динарски тип», славянски родословия асимилирани сред древните унгарци, вече в Панония.
1 – J1: 1 – J1a1 (L620) e древен клон, обособил се в неолита и разпространен както в Европа, така в Близикя Изток и Кавказ.
2 – R1a: R1a1a1b2 (Z93+) е древен клон свързан с андроновската култура, древните саки, сармати, а днес се среща и у много тюркски народи, сигурен белег за езикови асимилирани източни иранци.
1 – R1b: 1 – R1b1a1a2a2c (Z2106), се среща основно в Кавказ и Поволжието, но също Унгария, България, Сърбия, Гърция, Албания, Германия, Италия, Испания, Индия. Свързан е със сарматите и аланите.
Или във формирането на древните унгарци се наблюдава наличието на три исходни зони: основна от Западен Сибир, свързана с угро-самодийските племена, централноазиатска зона, свързана с алтайскоезичен компонент, представители на таштъкската култура проникнали на запад, възможно Сюнну или Сянби. Очевидно те са носители на пратюркския пласт в унгарската лексика, която сближава унгарсикя и чувашкия език. Предвид факта че савирите и унгарците са били родствени племена, очевидно при савирите този алтайскоезичен компонент е бил по-многоброен и е повлиял върху савирския език, превърнал се в език на късните хазари и на съвр. чуваши.
И третият компонент е свързан със сарматския субстрат и кавказко-понтийския период от унгарското пребиваване в Източна Европа, тук има наслагване и на племена от Хазария – кабарите, свързани с местните кавказки народности. Такава връзка посочват и авторите на изследването. (Fóthi, 2020)
Това унгарско изследване нагледно демонстрира, ползата от интердисциплинарния подход и диалог между историята и генетиката.

Fóthi, 2020: Erzsébet Fóthi, Angéla Gonzalez, Tibor Fehér, Ariana Gugora, Ábel Fóthi, Orsolya Biró, Christine Keyser. Genetic analysis of male Hungarian Conquerors: European and Asian paternal lineages of the conquering Hungarian tribes. Archaeological and Anthropological Sciences volume 12, Article number: 31, 2020.: https://link.springer.com/article/10.100...e-renderer
 
Reply
#14
Вече са публикувани и изследванията на мт-ДНК, извлечена от 31 аварски погребения в Унгария. Установено е аварите са били носители на източноевразийските мт-хаплогрупи C, M6, D4c1, F1b, и на западноевразийските H, K, T, U. Същият екип прави изследвания и на унгарци от групите «секели» и «чанго» днес живеещи в Румъния. Сред тях също се откриват представители на източноевразийските мт-хаплогрупи A, B, C, G2a, за които може да се предполага и аварско наследство. (8) Така е пределно ясно, че Y-хаплогрупа Q1 и мт-хаплогрупа F са аварско наследство. Мт-хаплогрупа F е открита и у българите, при първите изследване на мт-ДНК у българите от 208 и 2009 г.
Това е изключително показателен резултат, защото преди това Ловорка Барач (2003 г.), откри на същия остров твърде древната Y-ДНК хаплогрупа P* (M173). Името на острова носи етнонима на аварите и се смята, че населението му се състои от славянизирани потомци на този ранносредновековен народ. (9)
В едно сравнително изследване на две групи унгарци, едната (100 мъже) от Унгария, а другата (97 мъже) от унгарската етнографска група секели, също се откриват «аварски» хаплогрупи: F и К* в унгарската група - по (1%) и Р – в секелската (3,1%). (10)
Оттук следва, че едни от преносителите на Q* (M242) в Европа, със сигурност са аварите! Хаплогупата Р* (M173) на практика е прекия предшественик на Q. За съжаление, липса изследване на клъстърите на Q* (M242) открити на о-в Хвар, и затова не може да ги сравним с трите известни подтипа на Q* в Западна Европа: Q1a2а (L712), Q1b1a1b (L804 / L805) и Q1b2b1~ (L527), Q1b2b~ (F835/L940) в Унгария, Словакия, Полша, както и с българските подтипове Q1a2 (M25), Q1b (M346), Q2a1 (M378).
В своето изследване Барач и съавт. от 2003 г., я определят като Q (M242), или без да уточнява субклад, със специфичен ген DYS392-15, който се среща в Източното Адриатическото крайбрежие и сред населението на Херцеговина. А тази мутация определя хаплотип Q1b (M346) или Q1b (L56, L57, M346) От друга страна, съдейки по данни от Сръбския ДНК-проект, до сега 6 човека принадлежат към Q2a1a (L245+), от които двама са хървати, от о-в Хвар и о-в Корчула, а един хърватин от Херцеговина принадлежи към Q1b (L56, Z5902>YP1600+), и един сърбин от Велика Плана (Воеводина) е Q1a2 (М25, L712). Като цяло Q1 при сърбите е преценено като 0,61%. (11)
Така че аварското наследство, като махнем ашкеназите от L245+, тук е очевидно! Hай-високите честоти на Q в Източна Европа, са при секелите (3 – 4%), при общо за унгарците около 2%, а секелите са асимилирани потомци на съхранило се аварско население в Карпатите.

(8) Maternal Genetic Ancestry and Legacy of 10th Century AD Hungarians Aranka Csősz, Anna Szécsényi-Nagy, Veronika Csákyová, Péter Langó, Viktória Bódis, Kitti Köhler, Gyöngyvér Tömöry †, Melinda Nagy & Balázs Gusztáv Mende www.nature.com/scientificreports
(9) AN ASIAN TRACE IN THE GENETIC HERITAGE OF THE EASTERN ADRIATIC ISLAND OF HVAR Šarič T, Šarač J, Havaš Auguštin D, Novokmet N, Rootsi S, Deka R, Missoni S, Villems R, Rudan P. Presentation number: AG13, 8th ISABS Conference in Forensic, Anthropologic and Medical Genetics and Mayo Clinic Lectures in Translational Medicine June 24-28, 2013, Split, Croatia Abstracts, стр. 223.: http://www.isabs.hr/PDF/2013/ISABS-2013_...tracts.pdf
(10) Y-Chromosome Analysis of Ancient Hungarian and Two Modern Hungarian-Speaking Populations from the Carpathian Basin. B. Csanyi, E. Bogacsi-Szabo, Gy. Tomory, A´. Czibula, K. Priskin, A. Csosz, B. Mende, P. Lango´, K. Csete, A. Zsolnai, E. K. Conant, C. S. Downes and I. Rasko´. Annals of Human Genetics (2008) 72.: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.11...440.x/full
(11) Сръбски ДНК проект: https://www.familytreedna.com/groups/qno...background
 
Reply
#15
Много интересно, благодаря Smile
EU-100
J-CTS6061
H2a2a1
 
Reply
#16
Може ли няколко уточнения, например къде си видял българин R1b/Z1203/Z2106 или Z2109, нo xZ2110. Доколкото знам, има само един български турчин, но всички българи са под Z2110, а най-вече под CTS9219. Това е важно защото някои много обичат да теoретизират, че имаме огромен процент Ямная и сме им преки наследници. Но...всички по-дълбоко изследвани Ямненци са оказват под Z2106*, Z2109* и имат клонове наследници сред башкири, кавказци и пр, даже западноевропейци, но няма нито един българин. Макар това да са братски клонове на Z2110/CTS7822 просто няма начин да произлизаме от тях по мъжка линия, да не говорим пък за западноевропейските под L51.
Относно аварските хаплогрупа Q и българите, току що излязоха 2 резултата и се доказа, че не са сродни на аварските, нито на съвременните унгарци и шекели. Определено имат тюркско-монголски афинитет. Въпреки многократните запитвания, Стамов не отговори кой е всъщност терминалния снип на прабългарина/аварина, но определено няма да е родствен а американските индианци (макар може да имат общ предшественик през палеолита).
Може би произхода е много по-скорошен, например родното село на един от българските Q e основано от турци/юруци и по едно време са живеели заедно с българите.
МтДнк: Т2
 
Reply
#17
(01-21-2021, 11:15 AM)genefan Писа: Може ли няколко уточнения, например къде си видял българин R1b/Z1203/Z2106 или Z2109, нo xZ2110. Доколкото знам, има само един български турчин, но всички българи са под Z2110, а най-вече под CTS9219. Това е важно защото някои много обичат да теoретизират, че имаме огромен процент Ямная и сме им преки наследници. Но...всички по-дълбоко изследвани Ямненци са оказват под Z2106*, Z2109* и имат клонове наследници сред башкири, кавказци и пр, даже западноевропейци, но няма нито един българин. Макар това да са братски клонове на Z2110/CTS7822 просто няма начин да произлизаме от тях по мъжка линия, да не говорим пък за западноевропейските под L51.
Относно аварските хаплогрупа Q и българите, току що излязоха 2 резултата и се доказа, че не са сродни на аварските, нито на съвременните унгарци и шекели. Определено имат тюркско-монголски афинитет. Въпреки многократните запитвания, Стамов не отговори кой е всъщност терминалния снип на прабългарина/аварина, но определено няма да е родствен а американските индианци (макар може да имат общ предшественик през палеолита).
Може би произхода е много по-скорошен, например родното село на един от българските Q e основано от турци/юруци и по едно време са живеели заедно с българите.
Повечето сегашни български села са от турско време и в тях до Освобождението в различни съотношения са живяла заедно българи и турци.
EU-92
R-YP617*(341019,YF02433)
E-V13-BY4523(364883, YF05703)
R1a-Z93-Y15121-Y5271*(364878, YF06450)
J2a-M67-PH2758(366674, YSEQ2606)
J2a-L25-PF5350*(364879, YSEQ2347)
E-V13-FGC11450*(407620,YSEQ3598)
I2a-Y3548*(366675, YF07848)
I2a-Y3548*(414297, YF07821)
U4c1a
 
Reply
  


Към форум: