• ¡Welcome to Square Theme!
 • This news are in header template.
 • Please ignore this message.
Здравейте гост! Вход Регистрация


Рейтинг:
 • 57 Гласа - 3.23 Средно
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Регистри в Държавен Архив и ЕСГРАОН
#1
Официално регистрите по гражданско състояние се съставят в кметствата след 24-03-1893г. с приемането на правилник към Закона за забележаване на ражданията, женитбите и умиранията приет на 15-12-1892г. С приемането на закона за първи път се въвежда официална документална форма за доказване на събитията по гражданското състояние. Преди въвеждането на актовете по гражданско състояние събитията раждане, женитби и умирания са се доказвали чрез свидетели и с писмен документ. Съществували са и църковни регистри.
от 01-01-1921г. на основание Закон за регистър на населението от 19-12-1920 / ДВ. бр. 214 от 21-12-1921г. се въвеждат регистри за населението въз основа на сведения, които дават главите на домакинствата при общото преброяване на населението извършено на 31-12-1920г. В регистъра се записват всички жители на общината, които имат постоянно местожителство в нея. Воденето на регистрите за населението се възлага на градските и общински кметове. Тези регистри са се водили до въвеждане на Единната система по гражданска регистрация през 1977г., когато лицата са получили ЕГН.

Информация за местонахождението на регистрите по гражданско състояние и семейните регистри може да се получи от ГД "ГРАО" http://www.grao.bg в раздел местосъхранение на регистрите.

горното е извадка от отговор към мен от община Велико Търново във връзка мое запитване за документи по гражданско състояние
 
Reply
#2
Първоначално мислех, че е необходимо да внеса писмото лично на гише, но практиката да се изпрати писмото по пощата с обратна разписка се оказа по-ползотворна. На този принцип ми отговориха и предоставиха документи Община Пловдив, община Попово, община Карлово. Община Свищов също отговори, но аз търсих документи преди годината 1893г.
My mtDNA - H13a1c
Father's Y-DNA - J-ZS2566, mtDNA - HV4
My maternal grandfather's mtDNA - T1a1l
My father's parental grandmother's mtDNA - HV21
Maternal 2nd great-grandfather's Y-DNA - E-Y3183
Parental 2nd great-grandfather's Y-DNA - R-Y5586
Parental 2nd great-grandfather's Y-DNA - J-PH1602

 
Reply
#3
Писмата до общините следва да се адресират до кмета на съответното населено място, а не както първоначално смятах, че трябва да е до регионалната служба ЕСГРАОН. Йерархично службата е подчинена на кмета и неговата резолюция е необходима, за да се задвижи апарата.

При писмо до кмет - нужно е да се посочи каква е роднинската връзка с търсеното лице, желателно да е пряка, но е възможно да се получат документи и за братя и сестри на пра-дядо или пра-баба.
 
Reply
#4
Натъкнах се разни варианти на предаване на данни в Държавен архив
 1. Община Велико Търново пази всички регистри от 1893 до днес при себе си в служба ЕСГРАОН
 2. Община Елена, окръг Велико Търново е предала регистрите до 1910г. включително в Държавен Архив Велико Търново, останалите са в ЕСГРАОН Елена.
 3. Община Пловдив е предала регистрите за раждане и смърт до 1910г. включително и регистрите за жентиби до 1920г. включително в Държавен Архив Пловдив, т.е. съхранява за първите след 1911 и за вторите след 1921г.
 4. Община Попово е предала регистрите за раждане, женитби и смърт в Държавен Архив Търговище за периода 1893 -1910 и за периода 1929 -1933г. включително. Т.е. неясно защо са запазили периода 1911 -1928г.
 5. Община Пазарджик е предала регистрите за раждане, женитби и смърт в Държавен Архив Пазарджик за периода 1893 -1910, докато за село от окръг Пазарджик като Калугерово или Овчеполци не са предадени в Държавен Архив и са си в ЕСГРАОН.
 
Reply
#5
Държавен Архив предлага услугата проверка - преглед на архивни единици.

Бях пуснала писмо с обратна разписка до Държавен архив Пловдив с молба да бъде открит Акт за женитба, като знаех ориентировъчно годината на сключване на брака по годината на раждане на първото дете, както и ориентировъчното място - Пловдив или Калофер. По мое искане проверката включваше диапазон от няколко години. Документа беше открит и ми струваше 50лева, но ми спести ровене и четене в архива.

Организация на регистрите

Вид 1 - предварително напечатани бланки, в които се попълват данните - използвани са в периода 1900 - 1906 (ориентировъчно) и лесно се търси в тях.

Вид 2 - книга с празни листове, в които се изписват по хронологичен ред актовете - раждане, женитба, смърт, - както дойде събитието и както дойде на страницата. Има актове дето започват от последния ред на страницата. Тези актове дори нямат заглавие от типа - акт за раждане, а трябва да го прочетеш до средата, за да разбереш дали е акт за раждане или смърт. Направо е отвратително да се четата тези. Трябва ви линия и като се изморят очите - лупа.

Вид 3 - книга с празни листове, в които се изписват по хронологичен ред актовете - раждане, женитба, смърт, - както дойде събитието, но всеки акт започва на нова страница и има поле, в което са изнесени имената на лицата в акта. Тук бъдете внимателни - при раждане изнасят името на свидетелите и бащата, а не на самото дете.

Вид 4 - като вид 3, но са се поддържали отделни книги (регистри) за отделните събития - книга за раждане, книга за женитби, книга за смърт. По-лесно е търсенето от вид 2 и 3, защото може да се фокусирате тематично.

Екстрата - Индекс!
За някои регистри съществуват индекси създадени на по-късен етап. Индекса е азбучен, като посочва името на лицето, за което е създаден акта, и номера на акта. Понякога в индекса има и дати. Понякога има и куриози - индекса за раждания през 1898 (в регистър В ДА Пазарджик) беше пришит в регистър за умирания за 1899г. А аз предния ден гледах ражданията и 1898 я прегледах лист по лист. Чувствах се адски прецакана.
 
Reply
#6
Фотокопие А3 - обикновена поръчка е 0.50лв

Доколкото си спомням заверка - вярно оригинала, за да е валиден документ в съда е 6.00лв.
My mtDNA - H13a1c
Father's Y-DNA - J-ZS2566, mtDNA - HV4
My maternal grandfather's mtDNA - T1a1l
My father's parental grandmother's mtDNA - HV21
Maternal 2nd great-grandfather's Y-DNA - E-Y3183
Parental 2nd great-grandfather's Y-DNA - R-Y5586
Parental 2nd great-grandfather's Y-DNA - J-PH1602

 
Reply
#7
В актовете обръщайте внимание на свидетелите - често това са роднини - братовчеди, сватове, зетьове - в повечето случаи се записва родствената връзка. На свидетелите също се описва възрастта и професията.

В актовете за женитба са описвани четиримата сватове, професия - занаят, възраст, място на раждане и други подобни, като там често жените са със бащините имена. Така ясно са се опитвали да  разграничат лицата, с цел да няма близкородствени бракове.

В актовете за смърт също така се описват родителите на починалия, но в този случай майката е с името си по мъж, а не по баща.  Има и редки случаи, където писарът не си е дал зор да опише родителите и е заместил имената им с "неизвестни". Ако този, който умира, е оженен / омъжена и не е вдовец/вдовица т.е. остава другия съпруг жив, задължително се посочва колко години е проживял брака. С откриването на акт от 1901 на дядото на моя дядо, разбрах имената на родителите на починалия и успях да върна родословното дърво с още едно поколение родено в началото на 1800-те

В актовете за раждане се посочва кое подред е детето на майката - така може да се открият нови лица, както и чрез актовете да се подредят децата, дори и да не се открият всички актове. Например ако  знаем за 4 деца, но по актовете открием, че това, което ние знаем, че е 4 е пето съгласно акта.....
 
Reply
#8
Благодаря Пилър, много полезна информация! Аз засега имам олигинален смъртен акт на прадядо и наистина свидетел е първият му братовчед, пише им и занаятите и имената на родителите на прадядо сега ако на някой от тези родители намеря ще е голямо попадение, скоро излизам в заслюжена отпуска и освен,че ще трябва да уча за изпити ще посетя и общините от където е рода
EU-100
J-CTS6061
H2a2a1
 
Reply
#9
Внимавайте с образуването на имената на жените след брака.

След брака те не са запазвали бащиното си име, а са приемали личното име на мъжа като второ. До към 1900 не са имали трето. За някакъв период до 1940-те имената на жените са били личното на жената, второто е личното на съпруга и третото е бащиното на съпруга.

След 1940-те вече са личното на жената, второто е личното на бащата на жената и третото е бащиното на съпруга.

Когато описвате в писмата за държавен архив и ЕСГРАОН изписвайте им и изисквайте да търсят различните варианти:
например с Тодора, дъщеря на Стефан Колев, омъжена за Емануил Киров Данчев

 1. лично, бащино = Тодора Стефанова
 2. лично, бащино, фамилно = Тодора Стефанова Колева
 3. лично, личното на съпруга, бащиното на съпруга = Тодора Емануилова Кирова
 4. лично, личното на съпруга, фамилното на съпруга = Тодора Емануилова Данчева
 5. лично, бащино, фамилното на съпруга = Тодора Стефанова Данчева
 6. лично, бащино, бащиното на съпруга = Тодора Стефанова Кирова

Отделно като знам, че в някои актове, Тодора (в акта за жентиба) е записана Тодоринка Данчева (в акта за раждане на първото й дете), Тодора Е. (Емануилова) Данчева (в акта за раждане на третото й дете), т.е. има и вариации в малкото име - нещата стават още по-объркано хаосни!
 
Reply
#10
Обратно към регистрите -

Община Пловдив ми отговориха, че е имало преброяване в следните години
 • 1926
 • 1934
 • 1946
 • 1965

Т.е. този "семеен регистър" се е започвал в съответната година по-горе и в него са се вписвали всички промени до новото преброяване. Например страницата за домакинството от 1934 съдържа информация до 1946, а този от 1946 до 1965, а този от 1965 до въвеждането на ЕСГРАОН в 1977.

Например аз използвам тези регистри за да се извлече информация дали определено лице е било живо към определена дата.
 
Reply
  


Към форум: