• ¡Welcome to Square Theme!
  • This news are in header template.
  • Please ignore this message.
Здравейте гост! Вход Регистрация


Рейтинг:
  • 46 Гласа - 2.43 Средно
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Дисертация на Д.Нешева за стари кости
#61
(08-17-2018, 12:00 AM)genefan Писа: Нешева не е доцентка, а току що завършила пост градюейт студентка.
Лошото на българските изследвания на стари кости е, че се движат по линия на евтинджоса. Автозомни+мито, и то не фул. На практика игнорират изследванията по Y хромозома, а за пълни секвенси изобщо не се говори. Ясно е, че европейският автозомен микс се е образувал някъде в средата на Бронза и от тогава каквито и движения на хора да са ставали, дори и тези в рамките на ВПС, то те са едва доловими по линия на автозомните промени, недоловими по мито. След 1 500 година преди новата ера, когато се смесват за около 300 години северните прибалтски индоевропейци с южните средиземноморски индоевропейци, кой знае какви промени вече не се долавят по линия на автозомния микс. Ако се сравняват ранни траки с траки от Античноста, то се вижда, че по-ранните са по-северни от по-късните и толкова. Славяните почти не се различават от траките, а прабългарите са недоловими, защото липсват сериозни изследвания на стари кости по Y хромозома. За това и резултатите на костите от нашите земи от този период -среден Бронз-Средновековие може да се спекулира на практика във всички посоки и за това официалните "изводи" са според това кой е поръчал музиката. За сега ни изкарват или преобладаващо прабългари или траки, като наливат вода в мелницата на тракедонистите да развяват митичните байряци, че прабългарите са траки, които се връщат от Индия и Иран след похода на Дионисии с вакханките. Само че за сега сред съвременното българско население като изключим ромския етнос, т. н. индобългари не се откриват никакви следи водещи към Индия/ Иран. Всъщност и в горните държави не се откриват следи в съвременното им население, потвърждаващи митичния поход на Дионисии и впиянчените траки. Представям си какво ще стане, ако нашите "изследователи" получат мощна панславянска финансова инжекция от посока Русия/Полша и веднага се разровят христянските некрополи от Средновековието, датирани след Покръстването, то тогава ще излезем, ако не 100%, то поне 80% чистокръвни славяни. При положение, че от пълните секвенси по Y хромозома, достъпни в Проекта е ясно, че произхода на съвременните българи по мъжка линия е поне 20% от предтракийското население, около 30% траки и дошли при траките до края на античноста, поне 40% славяни и славянизирани на север от Дунав, и 10% други, като в други влизат всякакви случайно оцелели мигранти от древноста, до потомци на разюздани баби от по-ново време. Smile
EU-92
R-YP617*(341019,YF02433)
E-V13-BY4523(364883, YF05703)
R1a-Z93-Y15121-Y5271*(364878, YF06450)
J2a-M67-PH2758(366674, YSEQ2606)
J2a-L25-PF5350*(364879, YSEQ2347)
E-V13-FGC11450*(407620,YSEQ3598)
I2a-Y3548*(366675, YF07848)
I2a-Y3548*(414297, YF07821)
U4c1a
 
Reply
#62
Нешева се похвалила, че статия по нейните данни за траките щяла да излиза в най-престоижното сдписание Nature. Няма я в последния брой, може би в следващия.
МтДнк: Т2
 
Reply
#63
Всъщност сега се сетих, че данни за българския Ранен и Среден Бронз има и в предишната публикация "The genomic history of southeastern Europe". Не е ясно дали Нешева е сравнила с данните от там. Освен женски, дадени са и мъжки групи и автозомна Admixture. Говорехме си вече, че мъжките групи, намерени в България в периода 3500-2500 пр.н.е. са основно I2a2a и R1b-Z93. Намерени са също и старите неолитни G2a2 и H2.Аутозомните данни показват основно анадолски фемери, но със засилено присъствие на Западни ловци събирачи и Ямна. Т.е през Българския Ранен Бронз има смесване от Североизток, нещо, кето все още не се наблюдава в Западна Европа.
МтДнк: Т2
 
Reply
#64
Дългоочакваната публикация на Нешева и пр. в Nature е излязла!

Ancient human mitochondrial genomes from Bronze Age Bulgaria: new insights into the genetic history of Thracians
Alessandra Modi, Desislava Nesheva, Stefania Sarno, Stefania Vai, Sena Karachanak-Yankova, Donata Luiselli, Elena Pilli, Martina Lari, Chiara Vergata, Yordan Yordanov, Diana Dimitrova, Petar Kalcev, Rada Staneva, Olga Antonova, Savina Hadjidekova, Angel Galabov, Draga Toncheva & David Caramelli
Scientific Reportsvolume 9, Article number: 5412 (2019) | Download Citation

Abstract
One of the best documented Indo-European civilizations that inhabited Bulgaria is the Thracians, who lasted for more than five millennia and whose origin and relationships with other past and present-day populations are debated among researchers. Here we report 25 new complete mitochondrial genomes of ancient individuals coming from three necropolises located in different regions of Bulgaria – Shekerdja mogila, Gabrova mogila and Bereketska mogila – dated to II-III millennium BC. The identified mtDNA haplogroup composition reflects the mitochondrial variability of Western Eurasia. In particular, within the ancient Eurasian genetic landscape, Thracians locate in an intermediate position between Early Neolithic farmers and Late Neolithic-Bronze Age steppe pastoralists, supporting the scenario that the Balkan region has been a link between Eastern Europe and the Mediterranean since the prehistoric time. Spatial Principal Component Analysis (sPCA) performed on Thracian and modern mtDNA sequences, confirms the pattern highlighted on ancient populations, overall indicating that the maternal gene pool of Thracians reflects their central geographical position at the gateway of Europe.

https://www.nature.com/articles/s41598-019-41945-0

Този път mtDNA секвенциите са поне по пълен геном и се различават от първоначалната класификация. както преполагах, няма никакви източноазиатски групи, а всички могат да се отнесат към срещащи се в Западна Евразия.

Sample ID Haplogroup Overall quality Hg quality Sample quality Polymorphisms
SM 4 J1c 0.937 0.972 0.903 73G 185A 199C 263G 295T 309.1T 462T 489C 750G 1438G 2706G 3010A 4216C 4769G 7028T 8730G 8860G 10398G 11251G 11719A 12612G 13686G 13708A 13928A 14766T 14798C 15326G 15452A 16069T 16126C
SM 8.1 U5a1a2b 0.929 0.892 0.966 73G 263G 310C 750G 1438G 1700C 2706G 3197C 7028T 8860G 9477A 11719A 12308G 12346T 12372A 13105G 13617C 14766T 14793G 15218G 15326G 16256T 16270T 16399G
SM 24.2 HV1a'b'c 0.934 1,000 0.868 152C 263G 750G 1438G 2706G 3316A 4769G 7028T 8014T 8860G 15218G 15326G 15565C 16067T
GM 30.3 K1c1 0.932 0.892 0.971 73G 146C 152C 263G 309.1T 310C 750G 1189C 1438G 1811G 2706G 3480G 7028T 7441T 8860G 9055A 9093G 9698C 10398G 10550G 11299C 11377A 11467G 11719A 12372A 14167T 14766T 14798C 15326G 16224C 16311C 16519C
BM AG U5b2a1a1 0.958 0.978 0.938 73G 150T 194T 263G 310C 750G 1438G 1721T 2706G 3197C 4732G 4769G 7028T 7768G 8860G 9477A 11467G 11719A 12308G 12372A 13617C 13637G 14182C 14766T 15326G 15511C 16311C
BM 2 N1b1a2 0.955 0.996 0.914 73G 263G 750G 1438G 1598A 1703T 1719A 2639T 2706G 3456C 3921A 4769G 4904T 4960T 5471A 7028T 8251A 8472T 8836G 8860G 9335T 10238C 11362G 11485C 11719A 12501A 12705T 12822G 14470C 14766T 15326G 16093C 16145A 16176G 16223T 16390A 16519C
BM 3 H3ak 0.770 0.877 0.540 143A 228A 263G 750G 1438G 3505G 3753C 4769G 8860G 9488T 14514C 15326G 16093C 16311C 16362C 16519C
BM 5 H5a1a 0.969 1,000 0.937 263G 310C 456T 721C 750G 1438G 4336C 4769G 8860G 15326G 15833T 16304C
BM 6 H7a1a 1,000 1,000 1,000 93G 263G 750G 1438G 1719A 4769G 4793G 8860G 11167G 15326G 16261T 16519C
BM 9 H7 0.964 1,000 0.929 263G 750G 1438G 4769G 4793G 8860G 15326G 16126C 16519C
BM 10 U4c2a 0.963 1,000 0.927 73G 195C 263G 499A 750G 1438G 1811G 2706G 4646C 4769G 5999C 6047G 6776C 7028T 8705C 8860G 10676T 10907C 11332T 11467G 11719A 12308G 12372A 14097T 14620T 14766T 15326G 15569T 15693C 16261T 16356C
BM 15 T2b 0.965 1,000 0.930 73G 263G 709A 750G 930A 1438G 1888A 2706G 4216C 4769G 4917G 5147A 6806G 7028T 8697A 8860G 10463C 11251G 11719A 11812G 13368A 14233G 14766T 14905A 15326G 15452A 15607G 15928A 16093C 16126C 16294T 16296T 16304C 16519C
BM 24 I2 0.956 0.967 0.944 73G 146C 152C 199C 204C 250C 263G 750G 1438G 1719A 2706G 4529T 4769G 7028T 8251A 8860G 10034C 10238C 10398G 11719A 12501A 12705T 13780G 14766T 15043A 15326G 15758G 15924G 16129A 16223T 16391A 16399G 16519C
BM 31 J1c9 0.896 0.864 0.928 73G 263G 462T 489C 750G 1438G 2706G 3010A 3738T 4216C 6887T 7028T 8860G 10398G 11251G 11719A 12612G 13708A 14766T 14798C 15326G 15452A 16069T 16126C 16519C
BM 36 N1 0.824 1,000 0.649 73G 152C 263G 669C 750G 1438G 1719A 2702A 2706G 3336C 4769G 5315G 7028T 8860G 10238C 10398G 11719A 12501A 12705T 14766T 15043A 15326G 15900C 16223T 16248T 16320T 16355T 16519C
BM 40 T2e2a 0.985 1,000 0.970 73G 150T 263G 709A 750G 1438G 1888A 2706G 4216C 4769G 4917G 6026A 7028T 8697A 8860G 9139A 10463C 11251G 11719A 11812G 13368A 14233G 14766T 14905A 15326G 15452A 15607G 15928A 16126C 16153A 16257T 16294T 16296T 16519C
BM 44 HV0 0.952 1,000 0.905 72C 195C 263G 750G 1438G 2392C 2706G 4769G 7028T 8860G 15326G 16298C
BM 51A K1c1 0.983 0.966 1,000 73G 146C 152C 263G 750G 1189C 1438G 1811G 2706G 3480G 4769G 7028T 8860G 9055A 9093G 9698C 10398G 10550G 11299C 11377A 11467G 11719A 12308G 12372A 14167T 14766T 14798C 15326G 16224C 16311C 16519C
BM 58A K1c1 0.970 0.966 0.973 73G 146C 152C 263G 310C 750G 513.1CA 1189C 1438G 1811G 2706G 3480G 4769G 7028T 8860G 9055A 9093G 9698C 10398G 10550G 11299C 11377A 11467G 11719A 12308G 12372A 14167T 14766T 14798C 15326G 16224C 16311C 16519C
BM 59A T2b 0.982 1,000 0.964 73G 263G 709A 750G 930A 1438G 1888A 2706G 4216C 4769G 4917G 5147A 7028T 8697A 8860G 10463C 11251G 11719A 11812G 13368A 14233G 14319C 14766T 14905A 15326G 15452A 15607G 15928A 16126C 16294T 16296T 16304C 16519C
BM 61 J1c6 0.967 0.972 0.961 73G 185A 195C 263G 295T 309T 310C 462T 489C 750G 1438G 2706G 3010A 4025T 4216C 4769G 7028T 8860G 10398G 11251G 11719A 12612G 13708A 14766T 14798C 15326G 15452A 16069T 16126C
BM 68 K1c11 0.983 0.966 1,000 73G 146C 152C 263G 750G 1189C 1438G 1811G 2706G 3480G 4769G 5297T 7028T 8860G 9055A 9093G 9698C 10398G 10550G 11299C 11377A 11467G 11719A 12308G 12372A 14167T 14766T 14798C 15326G 16224C 16311C 16519C
BM 69 H5b 0.928 0.939 0.918 263G 309.1T 456T 750G 1438G 4769G 5471A 8860G 15326G
BM 73 H76a 0.796 0.886 0.705 263G 750G 1438G 3106A 3505G 4769G 8860G 9488T 15326G 16093C 16311C 16362C 16519C
BM 76 H4a1 0.973 1,000 0.946 263G 310C 750G 1438G 3992T 4024G 4769G 5004C 8860G 9123A 14365T 14582G 15326G
МтДнк: Т2
 
Reply
#65
Благодаря , доста интересно Smile
EU-100
J-CTS6061
H2a2a1
 
Reply
#66
Не мога да отворя втория помощен файл Dataset 2.

Секвенциите имат номера от Genbank

Mitochondrial DNA genome sequences reported in this study were submitted to NCBI GenBank (https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) under the Accession Number MH605025-MH605049.

но още не са достъпни
 
Reply
#67
Писах до мейла посочен в Genbank, че секвенциите не са отворени, а публикацията е вече факт, съответно реагираха и секвенциите вече се виждат. Ян Логан направи проверка и откри, че MH605031 съвпада с две секвенции на съвременни арменци, подадени в  Genbank:

There are 6 complete sequences and I am just finishing off looking at them:

MH605031(Bulgaria-ancient) Modi  Haplogroup H 08-APR-2019 G143A  G228A  A263G    315.1C  A750G   A1438G  A3505G  T3753C A4769G A8860G C9488T T14514C A15326G T16093C T16311C T16362C T16519C

MH605033(Bulgaria-ancient) Modi  Haplogroup H7a1a 08-APR-2019 A93G    A263G   A750G   A1438G G1719A C3107N A4769G A4793G A8860G A11167G A15326G C16261T T16519C

MH605035(Bulgaria-ancient) Modi  Haplogroup U4c2a 08-APR-2019 A73G    T195C   A263G   G499A   A750G   A1438G  A1811G  A2706G C3107N T4646C A4769G  T5999C  A6047G  T6776C  C7028T  T8705C  A8860G  C10676T T10907C C11332T A11467G G11719A A12308G G12372A C14097T C14620T C14766T A15326G C15569T T15693C C16261T T16356C

MH605039(Bulgaria-ancient) Modi  Haplogroup N1a1a1a 08-APR-2019 A73G    T152C   T199Y   G203R   T204Y   A263G   T669C   A750G A1438G G1719A G2702A  A2706G  C3107N  T3336C  A4769G  A5315G  C7028T  A8860G A8901R T10238C A10398G G11719A G12501A C12705T A13780R C14766T G15043A A15326G T15900C C16142Y C16147M T16172Y C16223T C16248T C16320T C16355T T16519C G16558R

MH605046(Bulgaria-ancient) Modi  Haplogroup K1c1 08-APR-2019 A73G    T146C   T152C   A263G   A750G   T1189C  A1438G  A1811G A2706G C3107N A3480G  A4769G  C5297Y  C7028T  A8860G  G9055A  A9093G  T9698C A10398G A10550G T11299C G11377A A11467G G11719A A12308G G12372A C14167T C14766T T14798C A15326G T16224C T16311C T16519C

The Haplogroup H sequence is particularly interesting as it matches this pair of Armenian sequences !!


KX791433(Armenian) FTDNA Haplogroup [H] 13-SEP-2016 G143A G228A A263G 315.1C A750G A1438G A3505G A4769G A6503G A8860G C9488T T14514C A15326G T16093C T16311C T16362C T16519C
KX810193(Armenian) FTDNA Haplogroup [H] 13-SEP-2016 G143A G228A A263G 315.1C A750G A1438G A3505G A4769G A6503G A8860G C9488T T14514C A15326G T16093C T16311C T16362C T16519C

I'll probably have a quick look at the 19 'partial' sequences - but I am not sure it will be very helpful.
 
Reply
#68
Това преполага заселване след халколитния "хиатус" основно от Анадола. Културата на Ранния Бронз южно от Балкана е определено свързана с тази от двте страни на Егейско море- например ранни пластове в Троя и Пелопонес.
Аз не открих връзка на "тракийските" митогрноми със съвременни българи, поне доколкото има тествани досега.
МтДнк: Т2
 
Reply
#69
Има ли Y хаплогрупи? Няма ни една май, уж без да искат. Че ако при траките излезе, че половината са същите, поръчката днешното население да се изкарат основно памирци май пропада.
 
Reply
  


Свързани теми...
Теми: Автор Отговори: Преглеждания: Последно мнение
  Нов проект за тестване стари български кости от Бронза до Средновековието genefan 40 2,222 09-24-2020, 02:43 PM
Последно мнение: genefan
  Изследване за стари кости от античния период в Сърбия genefan 6 1,523 08-29-2020, 09:34 AM
Последно мнение: genefan

Към форум: