• ¡Welcome to Square Theme!
  • This news are in header template.
  • Please ignore this message.
Здравейте гост! Вход Регистрация


Рейтинг:
  • 0 Гласа - 0 Средно
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Изследване за стари кости от античния период в Сърбия
#1
На Антрогеника изтече информация, че всеки момент ще излезе публикация от лабораторията на Др.Райх за стари кости от Сърбия/Югославия. Голяма част са от античните римски градове около Ниш, значи засягат и произхода на траки и други по нашите земи тогава.

I see 75 samples, one of which is previously published Hun/Gepid sample Vim2b from Viminacium, so 74 new samples. Of those, 52 are from Viminacium (four necropoli: Pirivoj (100-400 AD) - 19; Rit (0-300 AD) - 13; Više Grobalja (0-300 AD) - 10 and Pećine (0-300 AD) - 10) and 17 from Timacum Minus (two necropoli: Slog (300-500 AD) - 11 and Kuline (400-700 AD) - 6). There are also 1 Roman and 1 Late Medieval sample from Lepenski Vir, 2 Gepid samples (300-500 AD) from Mediana (near Niš/Naisos) and 1 Medieval (850-950 AD) sample from Gomolava (this one belongs to I2-Din, so he's most likely Slavic).

Според тях, голяма част от пробите са E-V13, други са J2b2-L283 и R1b-Z2103. Както се вижда, това са основните хаплогрупи и на албанците, тях ги изкарват и аутозомно най-близо до старите балкански проби. Трябва да се признае най-сетне, че българите са в голяма част потомци на население, дошло с варварските преселения в Ранното Средновековие.

~30% of ancient Roman samples (0-400 AD) from Viminacium , and ~25% of Roman/Early Medieval samples (300-700 AD) from Timacum Minus are E-V13.
Yes, it's from an upcoming aDNA paper by Reich's team. Since most, if not all sequencing and subsequent analyses are done (autosomal, Y-DNA, mtDNA), I hope we'll see the paper published this year. As per usual, they didn't bother much with Y chromosome, so we'll have to wait BAM files to discover deeper subclades. There are also J2b2a-L283 and R1b-Z2103>CTS1450 samples from Timacum Minus, dated 300-500 AD.

https://anthrogenica.com/showthread.php?...V13/page11
МтДнк: Т2
 
Reply
#2
(02-01-2020, 11:48 AM)genefan Писа: На Антрогеника изтече информация, че всеки момент ще излезе публикация от лабораторията на Др.Райх за стари кости от Сърбия/Югославия. Голяма част са от античните римски градове около Ниш, значи засягат и произхода на траки и други по нашите земи тогава.

I see 75 samples, one of which is previously published Hun/Gepid sample Vim2b from Viminacium, so 74 new samples. Of those, 52 are from Viminacium (four necropoli: Pirivoj (100-400 AD) - 19; Rit (0-300 AD) - 13; Više Grobalja (0-300 AD) - 10 and Pećine (0-300 AD) - 10) and 17 from Timacum Minus (two necropoli: Slog (300-500 AD) - 11 and Kuline (400-700 AD) - 6). There are also 1 Roman and 1 Late Medieval sample from Lepenski Vir, 2 Gepid samples (300-500 AD) from Mediana (near Niš/Naisos) and 1 Medieval (850-950 AD) sample from Gomolava (this one belongs to I2-Din, so he's most likely Slavic).

Според тях, голяма част от пробите са E-V13, други са J2b2-L283 и R1b-Z2103. Както се вижда, това са основните хаплогрупи и на албанците, тях ги изкарват и аутозомно най-близо до старите балкански проби. Трябва да се признае най-сетне, че българите са в голяма част потомци на население, дошло с варварските преселения в Ранното Средновековие.

~30% of ancient Roman samples (0-400 AD) from Viminacium , and ~25% of Roman/Early Medieval samples (300-700 AD) from Timacum Minus are E-V13.
Yes, it's from an upcoming aDNA paper by Reich's team. Since most, if not all sequencing and subsequent analyses are done (autosomal, Y-DNA, mtDNA), I hope we'll see the paper published this year. As per usual, they didn't bother much with Y chromosome, so we'll have to wait BAM files to discover deeper subclades. There are also J2b2a-L283 and R1b-Z2103>CTS1450 samples from Timacum Minus, dated 300-500 AD.

https://anthrogenica.com/showthread.php?...V13/page11
Любопитно ми е дали ще излязат R1a, I1 и I2 извън сардинските, както и G2a от кавказкия клон, както и западните R1b. По мой сметки на едро сегашните българи по мъжка линия са половината староседелци, а другата половина новодошляци.
EU-92
R-YP617*(341019,YF02433)
E-V13-BY4523(364883, YF05703)
R1a-Z93-Y15121-Y5271*(364878, YF06450)
J2a-M67-PH2758(366674, YSEQ2606)
J2a-L25-PF5350*(364879, YSEQ2347)
E-V13-FGC11450*(407620,YSEQ3598)
I2a-Y3548*(366675, YF07848)
I2a-Y3548*(414297, YF07821)
U4c1a
 
Reply
#3
Изглежда ще има няколко семпъла от България от Римската епоха включени в това изследване, което трябва да се появи "в близките няколко месеца".
 
Reply
#4
На Андрогеника изтече информация за Сръбското изследване от Римския период.

Viminacium - 28 (labeled Serbia_Roman):
E x 13 (L618 x 6; L618>V13 x 3; Z830 x 1; Z830>M123 x 1; Z1902 x 1; M96 x 1)
G x 5 (PF3148 x 1; PF3148>L91 x 1; P303 x 1; L497 x 1; L497>Z1815 x 1)
R1b x 3 (Z2103 x 1; U106 x 1; U152>L2>Z367 x 1)
R1a x 2 (Z2124>Z2122 x 1; Z2124>Z2123 x 1)
J x 2 (M304 x 1; L24 x 1)
T x 1 (M184)
I1 x 1 (M253)
I2 x 1 (L596)

Timacum Minus, Slog necropolis - 10 (labeled Serbia_Roman):
E x 3 (M35 x 1; L618 x 1; L618>V13 x 1)
J x 3 (M304 x 1; M410 x 1; M241 x 1)
R1b x 2 (Z2103 x 1; Z2103>CTS1450 x 1)
G x 1 (CTS342>FGC12126)
I1 x 1 (Z58>CTS8647)

Timacum Minus, Kuline necropolis - 5 (labeled Serbia_Early_Middle_Age):
I2 x 2 (M423 x 2)
E x 1 (L618)
J x 1 (M304)
R1b x 1 (P312>DF99)

Lepenski Vir - 2:
E x 1 (M35) - Serbia_Roman
J x 1 (M102) - Serbia_Medieval

Mediana - 2 (labeled Serbia_Gepid):
G x 1 (P287)
I1 x 1 (Z58>CTS8647)

Gomolava - 1 (labeled Serbia_Medieval):
I2 x 1 (M423>L621>CTS4002)

Тестовете са правени в лабораторията на Райх по неговия метод за тестване 1.2мил СНП и са дадени само както са в таблицата. Когато се публикуват геномите, възможно е да се уточнят още.
Прави впечатление големия процент Е и J през римския период, докато се срещат само I1 и I2-L596. Динарците се появяват едва в Средновековието, но не е дадено от кога точно са датирани пробите.
МтДнк: Т2
 
Reply
#5
(08-28-2020, 04:42 AM)genefan Писа: На Андрогеника изтече информация за Сръбското изследване от Римския период.

Viminacium - 28 (labeled Serbia_Roman):
E x 13 (L618 x 6; L618>V13 x 3; Z830 x 1; Z830>M123 x 1; Z1902 x 1; M96 x 1)
G x 5 (PF3148 x 1; PF3148>L91 x 1; P303 x 1; L497 x 1; L497>Z1815 x 1)
R1b x 3 (Z2103 x 1; U106 x 1; U152>L2>Z367 x 1)
R1a x 2 (Z2124>Z2122 x 1; Z2124>Z2123 x 1)
J x 2 (M304 x 1; L24 x 1)
T x 1 (M184)
I1 x 1 (M253)
I2 x 1 (L596)

Timacum Minus, Slog necropolis - 10 (labeled Serbia_Roman):
E x 3 (M35 x 1; L618 x 1; L618>V13 x 1)
J x 3 (M304 x 1; M410 x 1; M241 x 1)
R1b x 2 (Z2103 x 1; Z2103>CTS1450 x 1)
G x 1 (CTS342>FGC12126)
I1 x 1 (Z58>CTS8647)

Timacum Minus, Kuline necropolis - 5 (labeled Serbia_Early_Middle_Age):
I2 x 2 (M423 x 2)
E x 1 (L618)
J x 1 (M304)
R1b x 1 (P312>DF99)

Lepenski Vir - 2:
E x 1 (M35) - Serbia_Roman
J x 1 (M102) - Serbia_Medieval

Mediana - 2 (labeled Serbia_Gepid):
G x 1 (P287)
I1 x 1 (Z58>CTS8647)

Gomolava - 1 (labeled Serbia_Medieval):
I2 x 1 (M423>L621>CTS4002)

Тестовете са правени в лабораторията на Райх по неговия метод за тестване 1.2мил СНП и са дадени само както са в таблицата. Когато се публикуват геномите, възможно е да се уточнят още.
Прави впечатление големия процент Е и J през римския период, докато се срещат само I1 и I2-L596. Динарците се появяват едва в Средновековието, но не е дадено от кога точно са датирани пробите.

Ето какво намерих за Kuline necropolis и Slog necropolis:
https://www.researchgate.net/publication...s_-_Kuline
The ­necropolis­ from­ the ­interior ­of ­the ­fortress on­ the­ site­ of­ Timacum Minus­ –­ Kuline­ can­ beapproximately ­dated ­into ­the ­period ­from­ mid-5th­ to the ­end ­of ­the­9th ­century ­AD ­ater ­the ­straigraphy of ­the ­cultural­ layers. ­Namely,­the ­life ­in­ the Roman fortress ­of ­Timacum Minus ­was ­cut ­by ­the­ invasion of­ Huns­ into­ Dacia Ripensis­ in­ 441/3­ AD,­ when­ it was ­devastated ­and ­burnt.­On ­the ­other ­hand,­Early medieval­ necropolis­ researched­ on­ the­ hill­ Slog appeared ­at ­the ­end ­of ­9th century,­and­ the­ traces of­ the­ accompanying­ setlement­ were­ discovered on the site­ of Kuline.­ Therefore, ­in ­the times­ when the interior of­ the fortress was not inhabited,­hereby­ presented­ necropolis­ could­ have­ emerged.
 
Reply
#6
Ето какво ми отговориха на Андрогеника за Динарците, има и схема на некропола от Кулине.
Гробовете с I2 са датирани доста широко 450-700АД. Това се вмества с ранните славяни, но все пак може да са готи или нещо такова.
https://anthrogenica.com/showthread.php?...Age/page23
МтДнк: Т2
 
Reply
#7
Прегледах горния линк за антропологичните изследвания на останките от Кулине и там избягват да дадат етническо определение. Само споменават, че това са семейно свързани
тип воини от времето на Великото преселение на Народите. Редовно са участвали в битки и имат наранявания, присъщи на лековъоръжена конница.
Значи, има вариант да са авари, но нямат никакви източноазитски групи и по женска линия. Все пак се споменава в историята, че към тях се присъединяват остатъците от гепидите, които са вид готи-германци. Но те май са воювали като пешаци, само по-знатните били на коне. Дали не става въпрос за кутригури и прочие тип "българи" и сърбите затова да си траят по въпроса.
МтДнк: Т2
 
Reply
  


Свързани теми...
Теми: Автор Отговори: Преглеждания: Последно мнение
  Нов проект за тестване стари български кости от Бронза до Средновековието genefan 45 5,862 11-01-2020, 01:40 PM
Последно мнение: genefan
  Изследване за Ранен Бронз от Банат, Сърбия genefan 2 892 09-06-2020, 04:56 AM
Последно мнение: genefan
  Дисертация на Д.Нешева за стари кости genefan 68 33,021 04-17-2019, 01:06 AM
Последно мнение: Nego
  Изследване на кости от Румъния DarkBulgarianSubject 12 7,271 06-12-2015, 10:56 AM
Последно мнение: dilow

Към форум: