Форум за Българска ДНК Генеалогия
Проект PALEoRIDER - Версия за печат

+- Форум за Българска ДНК Генеалогия (http://dnagenealogy-bg.org/mybb)
+-- Форум: Новини и известия (http://dnagenealogy-bg.org/mybb/forumdisplay.php?fid=15)
+--- Форум: Нови изследвания, статии и т.н. (http://dnagenealogy-bg.org/mybb/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Тема: Проект PALEoRIDER (/showthread.php?tid=843)Проект PALEoRIDER - genefan - 01-03-2020

Волфганг Хаак и Макс Планк института в Йена са получили голям грант да изучават как древните патогени са моделирали сегашния геном на европейците. Вече публикуваха изследване за древна чума в Европа, която свързват с измиране на старото неолитно население, което не е имало имунитет към нея и замяната му с население от степите. Това е свързано и с произхода и разселването на индоевропейците.
Доколкото разгледах бъдещите проекти на Хаак, май се е отказал от Балканските изследвания, има само общ проект с руснаците за Кавказ.
https://www.shh.mpg.de/873167/haak-erc
https://wolfganghaak.com/research/paleorider/

Тук може да видите още проекти на Макс Планк института, прави впечатление, че много са интердисциплинарни:
https://www.shh.mpg.de/dagprojects


RE: Проект PALEoRIDER - genefan - 01-03-2020

Всъщност Макс Планк института им общ проект с албораторията на Др.Райх в Харвард за изучаване миграциите в Източното Средиземноморие и Бронзовия и Железен Век - главно Гръцка и Финикийска цивилизация. Това е започнало в 2017г, но досега не се е появила публикация за древните гърци - много очевидна липса. Набляга се главно ма минойци и микенци, но след това са "тъмните векове" в древногръцката история и не е ясно как се пръква класическата гръцка цивилизация. По изследването за Рим личи, че античните гърци не са дошли от север, а са си чисто анадоло-левантийски народ.

At the core of MHAAM are three research areas:
The first "globalization" of the eastern Mediterranean area in the late Bronze Age and early Iron Age (ca. 1600-1000 BC).
The so-called "Phoenician" and "Greek" migrations in the early 1st millennium BC throughout the Mediterranean.
The link between human mobility and the spread of diseases in ancient times.
https://www.shh.mpg.de/468831/max-planck-harvard-research-center-mhaam