Форум за Българска ДНК Генеалогия
Степна или лесостепна колонизация на южна Балтика, Прибалтика и Скандинавия - Версия за печат

+- Форум за Българска ДНК Генеалогия (http://dnagenealogy-bg.org/mybb)
+-- Форум: ДНК Генеалогия (http://dnagenealogy-bg.org/mybb/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Форум: ДНК Генеалогия на останалите европейски страни (http://dnagenealogy-bg.org/mybb/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Тема: Степна или лесостепна колонизация на южна Балтика, Прибалтика и Скандинавия (/showthread.php?tid=834)Степна или лесостепна колонизация на южна Балтика, Прибалтика и Скандинавия - dilow - 10-12-2019

https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rspb.2019.1528?fbclid=IwAR3VuVVm90EyavIXZFP50J7PVzbSgiDBh7dY7Y3_U9i3TZwRdyQ_phGMJXE&;
Раезглеждат генетичната връзка на културата на Бойната брадва и културата на Шнуровата керамика през изследване на 11 древни останки от края на Неолита. Потвържава се видяното вече в други части на Европа, включително и Балканите, че колонизаторите от изтока елиминират мъжкото заварено население, чиито линии изчезват, а асимилират заварените жени, които внасят своя генетичен автозомен и мито дял в новия генетичен пул. Хвърля се светлина и върху гените на колонизаторите, които първоначално са около 90% степняци, а в процеса на смесването и завладяване на бреговете около Балтийско море тая степна компонента намалява. Парадоксално е, че колонизиращата групировка автозомно е Ямна, а по мъжка линия ямненските R1b са заменени от лесостепните R1a на източноевропейските ловци събирачи. Изследователите смятат, че преди да колонизират Околобалтика колонизаторите са претърпели друг колонизационен процес, който е бил на друго място, може би на изток от Балтика. Популационните процеси са сложна работа и отговора на един въпрос отваря два нови въпроса.


RE: Степна или лесостепна колонизация на южна Балтика, Прибалтика и Скандинавия - genefan - 10-16-2019

Културата Бойна Брадва в Скандинавия е някакъв клон на културата Шнурова керамика (Corded ware) и изглежда по това време става експанзията на хаплопгрупи R1a-М417 и R1b-М269 в Европа.

Точно сега излезе и ново изследване за Бронза, само че в Южна Германия. Те се занимават главно с родствените връзки на погребаните, но мъжките хаплогрупи са само R1b-Р312.
https://sci-hub.se/10.1126/science.aax6219

Това е една вестникарска статия по въпроса - още от Бронза има социално разслояване и изглежда господари и слуги/роби, които явно са от по-старото заварено население. Дали не трябва да се замислим, че системата господари-воини и роби/илоти земеделци в Спарта не води началото си от там? Доста голям напредък - докато преди ямненците и сродни степни култури само са грабели и избивали, стигнали са до заключението, че е по-разумно просто да се сложиш начело на другите земеделци и да живееш от данъците. Този система продължава доста дълго, особено видна по Ранното Средновековие, включително основаването на нашата държава.
https://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Zashto-v-drevno-germansko-grobishte-lipsvat-vazrastni-dashteri_138147.html?fbclid=IwAR1sxy8EpQv2JoEoFyXjD-G1FLfWj_TaIMGBqlvByCueOTimlWXfSTULeqQ