Форум за Българска ДНК Генеалогия

Оригинален вид: Изследване за хазарите
В момента разглеждате олекотената версия. Вижте оригиналния вид с форматирано съдържание.
Излязла е статията за хазарите, която се споменаваше в едно интервю на известната генетичка Татяна Татаринова:

Diverse genetic origins of medieval steppe nomad conquerors

Alexander Mikheyev, Lijun Qiu, Alexei Zarubin, Nikita Moshkov, Yuri Orlov, Duane Chartier, Tatiana Faleeva, Igor Kornienko, Vladimir Klyuchnikov, Elena Batieva, Tatiana V Tatarinova

Abstract
Over millennia, steppe nomadic tribes raided and sometimes overran settled Eurasian civilizations. Most polities formed by steppe nomads were ephemeral, making it difficult to ascertain their genetic roots or what present-day populations, if any, have descended from them. Exceptionally, the Khazar Khaganate controlled the trade artery between the Black and Caspian Seas in VIII-IX centuries, acting as one of the major conduits between East and West. However, the genetic identity of the ruling elite within the polyglot and polyethnic Khaganate has been a much-debated mystery; a controversial hypothesis posits that post-conversion to Judaism the Khazars gave rise to modern Ashkenazim. We analyzed whole-genome sequences of eight men and one woman buried within the distinctive kurgans of the Khazar upper (warrior) class. After comparing them with reference panels of present-day Eurasian and Iron Age populations, we found that the Khazar political organization relied on a polyethnic elite. It was predominantly descended from Central Asian tribes but incorporated genetic admixture from populations conquered by Khazars. Thus, the Khazar ruling class was likely relatively small and able to maintain a genetic identity distinct from their subjugated populations over the course of centuries. Yet, men of mixed ancestry could also rise into the warrior class, possibly providing troop numbers necessary to maintain control of their large territory. However, when the Khaganate collapsed it left few persistent genetic traces in Europe. Our data confirm the Turkic roots of the Khazars, but also highlight their ethnic diversity and some integration of conquered populations.

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/...5.876912v1




Хаплогрупи - при жените предимно източноазиатски, а при мъжете R1a (от неизвестен подклон), Q и C3.


Sample Coverage mtDNA MT age Currently common
67 30.6959 D4e5 10,239.2+/-4,619.1 East Asia, also present in North Asia, Southeast Asia, Amerindian
166 62.1109 C4 23-42 kya Eurasia/Far East
531 5.4292 X2e 9,748.2 ± 5,150.6 Turkey, UK
619 7.5134 H1a3 3200-6800 Possibly, Southwest Asia
656 30.8611 C4a1 16,029.7 ± 3,638.4 Eurasia/Far East
1251 71.0723 H5b 7,894.5 ± 2,399.7 Southwestern Eurasia, Caucasus
1564 86.4395 H13c1 H13c: 11,408.1 ± 1,666.2 Europe
1566 31.2939 D4b1a1a 2,745.1 ± 3,269.2 Northeast
1986 38.5156 C4a1c 4,270.3 ± 2,620.8 Eurasia/Far East


Y-DNA:

According to STR: 619 - Q, 39 1986 and 1251 - R1a, and 656 - C3
According to NGS: R1a (1986 and 1251).


Стана вече въпрос, че хазарите, както и други степни нашественици имат голяма източноазиатска компонента и макар да са били чисто патриархално общество, азиатското е повече по женска линия, докато мъжките линии са смесени. 
Скоро четох нещо за монголите на Чингиз хан - макар и формално патриархални, те са практикували и матрилокалити - приемали са в елита и от други племена, които са могли да докажат бойни и други умения, но обикновено са ги женили за някоя жена от своите, така да се сродят. Не знам дали народните приказки за безстрашния селянин, който преодолява всички препятствия и накрая се жени за царската дъщеря и става цар не се базират на реалности в далечното минало. Докато в Западна Европа е било много трудно да станеш аристократ, ако не си се родил такъв. 
Погребана е и хипотезата, че евреите Ашкенази произлизат от хазарите, които уж приемат Юдаизма. Освен че не са намерени никакви археологически потвърждения, сега и генетиката казва същото.

Here we explore the ethnic composition of the Khazars, and also specifically test the hypothesis
of their relatedness to contemporary Ashkenazi Jews, by sequencing nine genomes from Khazar
kurgans in southern Russia. Based on physical anthropological investigations, these burials
belong to a range of ethnic types and provide a window into the genetic makeup of the society.
We found that the Khazar elite drew from a variety of Central Asian tribes with a mostly Turkic
genetic composition and with some Siberian and East Asian components, as well as notable
Caucasian and Middle Eastern genetic contributions to at least some of their members. We found
no significant trace of Ashkenazi genetic composition in either nuclear, mitochondrial or Ychromosome data, strongly indicating that Khazars were generally not related to them. These
findings support the view that the Khazars were a mixture of predominantly Turkic steppe tribes,
who conquered westward territories in probably the same manner as Scythians, Huns,Pechenegs, and Mongols before and after them.
Хазарите археологически принадлежали към Салтово-маякската култура, към която са спрягани и прабългарите. В статията определено се отбелязва, че може би културно и расово няма разлика между прабългари и хазари. Така тюрко-монголоидния произход поне на елита трябва да е безспорен.

Nonetheless, it appears that the Khazar elite was composed of Asiatic steppe nomads which remained remarkably genetically and culturally distinct from the peoples they conquered. One possible exception to this observation might be the Bulgars, who were absorbed into the Khaganate when Old Great Bulgaria was conquered by the Khazars in VII century AD and may have been assimilated.
However, given the common Turkic genetic background of the Bulgars and Khazars, these ethnicities may be difficult to tell apart either archaeologically or genetically.
Изглежда тези с хаплогрупа R1a са под Z93, т.е неевропейски подклон.

From Klyosov we have:
"Y-chromosomal haplogroup of the ancient Khazars was identified as R1a, and the primers specific to SNP mutations R1a-Z280 and R1a-Z93 revealed that the both samples showed negative Z280 and positive Z93 mutations ...

In addition to their haplogroups and subclades, Y-chromosome haplotypes were determined in samples 1251 and 1986.
In the 20 marker format (DYS 393, 390, 19, 391, 385a, 385b, 439, 389-1, 392, 389-2–DYS 458, 447, 437, 448, 449, GATA H4, 456, 576, 438, 635), their haplotypes were as follows:
14 23/25 16 11 10 14 10 13 11 33—15 24 14 20 33 11 15 19 11 23 (1251)
13 25 16 11 11 15 10 13 11 32—16 24 14 20 32 13 15 18 11 23 (1986)..."

Nevgen reports R1a-Z93>Z94>Z2122>Y57 and R1a-Z93>Z94>L657>Y9 respectively.
Хазари е някакво сборно понятие, при това без аналог сред съвременните народи. Та е грешно, понеже не може да сравняваме изкопаемите предполагаеми хазари със съвременно население да им измисляме прабългарска идентичност и от там някакви връзки със съвременните българи при положение, че връзката прабългари-съвременни българи е проблеметична извън територията на съвременна България. Та имам въпрос-след като "прабългарите" на север от Черно море са "хазари" защо трябва да им викаме прабългари, а не хазари.
Точно сега на Фейсбук групата Балканите - история и археология са публикували карта къде има уж прабългарски гробове и те нещо съвпадат с ареала на хазарите, който може да се разбере от статията. Само че говорят за бедни гробове, почти без инвентар, които вероятно не са елита.

Къде са живели прабългари, можем да разберем, когато разгледаме картата с разпространение на прабългарски погребални традиции (означени с номер 1 в легендата). За прабългарите в тази част на Европа от VIII-IX в. са характерни ямните некрополи. Основните характеристики на прабългарските погребални практики тук са: четириъгълна гробна яма, беден инвентар, глинен съд в гроба, до главата или краката на погребания част от животно (най-често овца/овен). Погребалният обред е трупополагане по гръб, скелетът на погребания е в изпънато положение, обичайна е западната ориентация. Прабългарските гробни паметници от периода VI-VII в. съвпадат териториално с тези.
https://scontent.fsyd4-1.fna.fbcdn.net/v...e=5EB0E5B0

Ето как описват в статията преполагаемите хазарски гробове-кургани на елитни воини.
In the past the Khazar graves were difficult to identify among the numerous burial sites, settlements and cities excavated by archeologists [15]. However, from the middle of the 1970s, excavations along the Lower Don river uncovered numerous kurgans with square trenches, which were almost unknown beforehand [16, 17]. Many of these kurgans were destroyed by looting or plowing, and how they looked initially is difficult to completely reconstruct, but their large number and common characteristics allowed a reliable overall picture to emerge.
Inside each kurgan, there was typically one burial with square trenches that surround the burial mound. Male kurgans are much more common than female kurgans [18], and they frequently include remains of weapons, such as arrowheads and bone plates that made up part of the warrior’s composite bow. Buried in the kurgan near that warrior there are usually bones of a horse or sometimes an entire horse skeleton complete with bridle, stirrups and other tacks. While the majority of the kurgans have been looted, even what remains attests to the relative wealth of those buried there: burial goods include golden Byzantine coins, silver belt buckles, decorations, and even expensive imported silver vessels (the richest burials were described in several publications [19, 20]). Notably, not a single item associated with the practice Judaism was ever recovered from these burial sites.
The common archaeological features of these burial sites, including the weaponry and wealth, indicated that the deceased belonged to a single ethnic and social group within the Khaganate. They were clearly the military and political elite of the Khaganate, which were the Khazars themselves. As a result, there is a consensus among historians that kurgans with square trenches are specifically Khazar burial grounds.
Т.е хазарските хробове са пак квадратни ями, само инвентарът е по-богат, има оръжие и често жертваните животни са цели коне. Та възниква въпроса, не са ли тествали руснаците не хазари, а "прабългари". Впрочем, те точно това отбелязват и в статията, както личи по-горе.
Въщност намерих по-подробно описание на прабългарските степни гробове, откъдето е взета картата във Фейсбук:
http://www.bulgari-istoria-2010.com/book...a_k-ra.pdf
Интересни четива...ама пак елити изследвани. Елитите могат да се смесват колкото си щат и да сменят език,вярвания,одежди и моди , че и погребални практики,ама долу какво става-не се знае . Ако елитите в хаганата/царството/империята са се смесвали колкото си щат, простолюдието от различните етноси/племена дали се е радвало на таквоз разнообразие?Едва ли.
Тъй като някои изглежда се съмняват в резултатите, поради факта, че статията е от руски автори, изглежда и лабораторията на др.Райх в Харвард имала проби от хазарите и стигнала до същите заключения - че били монголи. Не е ясно дали са тествали същите останки или нещо друго.

No connection to Ashkenazis. David Reich: We have their DNA: Mongolian.
Има дискусия на MOlgen за изследването за хазарите, където изглежда участва самата авторка Татаринова(Т2). Става очевидно, че самите руски археолози не са на ясно кои археологически находки са хазарски и по какво се идентифицират. Тъй като е излязъл само препринт на статията, възможни са корекции, докато стигне до официалната публикация.
http://forum.molgen.org/index.php/topic,4190.0.html